HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaamse boekenbranche waarschuwt tegen bezuinigingen op bibliotheken
19-11-2013
Vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties binnen het Vlaamse boekenvak hebben vorige week in een ingezonden brief in De Morgen gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op bibliotheken.
In de open brief, getiteld 'Besparen op bibliotheken: niet zo pijnloos als het lijkt', verwijzen de organisaties, waaronder het overkoepelende BoekenOverleg, de VVBAD, Stichting Lezen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, naar onderzoek waaruit blijkt dat de Vlaamse bibliotheken het eerste 'zoenoffer' zijn bij gemeentelijke besparingen, samen met andere diensten die met vrije tijd te maken hebben. (Zie hier voor een persbericht over het betreffende onderzoek - pdf)

De organisaties stellen dat bibliotheken niet alleen cruciaal zijn omdat ze jong en oud toegang geven tot een gevarieerd boekenaanbod en daarmee een 'ferme promotie- en marketingmachine voor het boek in Vlaanderen' zijn, maar dat ze daarnaast ook een belangrijke partner zijn van sociale diensten in de gemeente, zoals het OCMW en woonzorgcentra.
De ondertekenaars van de brief zeggen te vrezen dat Vlaanderen Groot-Brittannië achterna gaat, waar bibliotheken massaal de deuren moeten sluiten en bezoekers in groten getale afhaken wegens bedroevende dienstverlening. 

'Bibliotheken zijn al lang geen uitleenfabriekjes meer,' aldus de briefschrijvers.' De beleving staat centraal. Dat blijkt ook uit de praktijk. De Vlaamse bibliotheken bereiken jong en oud, onder meer met een ruim aanbod aan voorleessessies en auteurslezingen in alle delen van het land. Ze zijn daarmee een belangrijke speler als het om leesbevordering gaat.'

De brief vervolgt: 'En ze hebben niet alleen oog voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit. Vrij Nederland (3/10/2013) roemde de "aandacht voor schrijvers en de diversiteit aan boeken" in Vlaanderen. In Nederland kiezen de kinderen immers jaar na jaar Geronimo Stilton als beste boek, in Vlaanderen gaan ze resoluut voor diversiteit en kwaliteit. De bibliotheek speelt daar een belangrijke rol in. Via de bib maken ze kennis met een ruim aanbod. En in de bib staat het leesplezier centraal.' 

De organisaties wijzen er verder op dat bibliotheken met hun collectiebudgetten belangrijke klanten van uitgeverij en boekhandel zijn. Veel gemeenten bezuinigen echter 20 procent of meer op de collectiebudgetten, waardoor niet alleen uitgeverijen en boekhandels, maar ook auteurs in de knel kunnen komen. De briefschrijvers vrezen er ook voor dat die bezuinigingen op collectiebudgetten de druk op de bibliothecaris verhoogt om vooral bestsellers in huis te halen - 'de uitleencijfers moeten omhoog!' - en zo ongewild meewerken aan de verschraling van het boekenaanbod. 'Of meer eenheidsworst ook meer lezers of bibliotheekbezoek oplevert valt te betwijfelen. Men riskeert zowel "meerwaardezoekers" als "aarzelende lezers" weg te jagen,' aldus de brief.

De organisaties wijzen er tenslotte nog op dat bibliotheken binnen de gemeente ook een belangrijke rol spelen door de burger toegang te verschaffen tot internet en door samen te werken met het onderwijs en met sociale diensten binnen de gemeente, zoals OCMW en woonzorgcentra.

De open brief is ondertekend door vertegenwoordigers van BoekenOverleg, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD), Stichting Lezen, boek.be, de Vlaamse Auteursvereniging, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Sigrid Bousset en Passa Porta namens het literair middenveld.

Overigens toonde een van de ondertekenaars van de brief,  Patrick De Rynck van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), zich onlangs in een opiniestuk in De Morgen al kritisch over de ontwikkelingen bij de openbare bibliotheken. De Rynck stelt in dit stuk onder meer: 'Waar zal ik beginnen? In uw bibliotheek bijvoorbeeld, waar sinds zowat een jaar over heel Vlaanderen opvallend minder literaire activiteiten plaatsvinden, net als in scholen overigens. Besparingen, want bibliotheken, dat is een lokale bevoegdheid en dan weten we stilaan genoeg. Voor hun collectieopbouw kijken die bibliotheken hoe langer hoe meer naar top-tienen en naar zo goedkoop mogelijk aankopen bij ketens: marktgericht, heet dat.
En wij maar denken dat zo'n bibliotheek ook een tikje marktcorrigerend moet zijn. Arme lokale boekhandelaar met al zijn vakkennis. Arme lokale boekenbiotoop. Marktbedriegend zijn onze bibliotheken en overheden met het leenrecht: er heet nu wel een regeling te zijn, maar wanneer auteurs daar iets van zullen zien en hoeveel, dat blijft een grondeloos mysterie. En dan moet je hopen op transparant en eerlijk werkende rechtenmaatschappijen, nog een zeer oud zeer.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie