HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leden Europees Parlement ondertekenen verklaring over essentiële rol bibliotheken
19-11-2013
Onlangs hebben leden van vijf partijen in het Europees Parlement  met een Written Declaration de Europese Commissie opgeroepen de essentiële maatschappelijke rol van bibliotheken te erkennen.
De parlementsleden verwijzen in hun verklaring naar de eerder dit jaar gepubliceerde resultaten van door de Bill and Melinda Gates Foundation geïnitieerd onderzoek (pdf) (voor het deel van het onderzoek over Nederland, zie hier - pdf), waaruit blijkt dat in de 18 onderzochte Europese landen de openbare bibliotheek is bezocht door 100 miljoen mensen en dat de voorziening door 14 miljoen mensen is gebruikt om toegang te krijgen tot het internet. 

De ondertekenaars wijzen er verder op dat uit het onderzoek blijkt dat:
  • de afgelopen 12 maanden 24 miljoen Europeanen (meestal ouderen, leden van etnische minderheden en mensen uit plattelandsgebieden) hun openbare bibliotheek hebben gebruikt om aan niet-formele en informele leeractiviteiten deel te nemen;
  • 83% van de mensen die gratis computer- en internetdiensten in openbare bibliotheken gebruiken, zeggen dat dit een positieve invloed op hun leven heeft – ze sparen tijd en geld uit, verbeteren hun vaardigheden en krijgen toegang tot overheidsdiensten, banen en hulpbronnen in verband met gezondheid;
  •  het afgelopen jaar 1,5 miljoen Europeanen hebben gesolliciteerd en er 250.000 een baan hebben gevonden met behulp van gratis internettoegang in een bibliotheek;
  •  voor 1,9 miljoen Europeanen in de marge van de samenleving openbare bibliotheken de enige plaats zijn waar zij gratis internettoegang kunnen krijgen.
De ondertekenaars van de verklaring stellen naar aanleiding van deze bevindingen: 'De Commissie wordt dan ook verzocht de essentiële diensten die openbare bibliotheken aan plaatselijke gemeenschappen en achtergestelde groepen leveren met betrekking tot digitale inclusie, sociale inclusie, een leven lang leren en trajecten naar de arbeidsmarkt, alsook de rol die deze diensten spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU, te erkennen.'

De parlementsleden vertegenwoordigen de volgende partijen: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), de Europese Volkspartij (christen-democraten) en Europese Democraten (PPE), de De Groenen/Vrije Europese Alliantie (VERTS/ALE), de Confederale Fractie van Europees Unitair Links/Fractie Noords Groen Links (GUE/NGL)

Een Written Declaration die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend, wordt wel met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden, maar heeft voor het Parlement geen bindende werking.

De verklaring kwam er op initiatief van Europese bibliotheekorganisaties, waaronder EBLIDA, het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie