HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB: OCW moet gemeenten wijzen op verantwoordelijkheid voor lokale bibliotheek
26-11-2013
De VOB heeft tijdens een overleg op 11 november jl met het ministerie van OCW gepleit voor een duidelijk signaal van de minister aan de gemeenten om verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de lokale bibliotheek en in de digitale bibliotheek geen aanleiding te zien voor (verdere) bezuinigingen.
De  VOB wil dat de minister van OCW dit signaal afgeeft zodra de tekst van de nieuwe wet bekend wordt en het besluitvormingstraject in de Tweede Kamer begint. Het signaal zou uiting moeten geven 'aan de noodzaak voor gemeenten om verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de lokale bibliotheek en in de digitale bibliotheek geen aanleiding te zien voor (verdere) bezuinigingen'.

Tijdens het gesprek met Hermineke van Bockxmeer, directeur Media, Letteren en Bibliotheken van het ministerie van OCW, kwamen verder aan de orde de nieuwe organisatiestructuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de bibliotheekwet en de uitwerking van de onttrekking aan het gemeentefonds, alsmede de bekostiging van de apparaatskosten van de certificering per 2014, zo meldt de VOB.

Met betrekking tot de kosten van het landelijk certificeringsbureau, de zogeheten apparaatskosten, had de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB)  het ministerie eerder verzocht om die per 2014 op zich te nemen door ze onder de landelijke infrastructuur te laten vallen. Het ministerie zoekt hiervoor naar een oplossing, aldus de VOB.

Verder stelt de VOB tijdens het gesprek met het ministerie nogmaals de vier randvoorwaarden (pdf) onder de aandacht te hebben gebracht die voor de bibliotheken van groot belang zijn bij de uitwerking van de beoogde onttrekking van middelen aan het gemeentefonds voor de inkoop van digitale content.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie