HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
OCW akkoord met aanpak integratie SIOB en BNL in KB
28-11-2013
Binnenkort zal  procesbegeleider Ton Brandenbarg aan de VOB het overzicht van diensten en producten van BNL presenteren die naar de KB gaan.
De VOB krijgt de gelegenheid, in samenspraak met haar leden, dit overzicht te beoordelen.

De VOB meldt dat de betrokken partijen het er in principe over eens zijn dat alle producten en diensten van BNL naar de KB overgaan. De KB en VOB hebben afgesproken dat als later alsnog blijkt dat bepaalde diensten beter elders belegd kunnen worden, de KB met de VOB, zijnde de belangenbehartiger van de bibliotheken, zal overleggen. 'De VOB kan dan het branchebedrijf NBD Biblion in stelling brengen,' aldus de VOB.

De VOB stelt verder van mening te zijn dat er binnen het integratietraject 'stevige aandacht moet zijn voor de transformatie van de KB naar een organisatie die in het openbare bibliotheekveld gekend en erkend wordt als onderdeel van het openbare bibliotheekbestel'. 

In januari zullen VOB en KB op directieniveau spreken over de planvorming; de VOB neemt de regie op de communicatie vanuit het integratietraject.
Na december 2013 zullen, in samenspraak met procesbegeleider Ton Brandenbarg en KB-directeur Bas Savenije, vervolgens in het land bijeenkomsten georganiseerd worden waar beide partijen een toelichting geven aan de leden van de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie