HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fusie Zeeuwse Bibliotheek en Scoop kost 10 miljoen
02-12-2013
De Provincie wil niet opdraaien voor deze ‘frictiekosten’.
Er zijn zeker 10 miljoen euro gemoeid bij de fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en het instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Scoop, zo bericht Omroep Zeeland. Gedeputeerde George van Heukelom (SGP) heeft dat op vrijdag 29 november laten weten tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten. De 10 miljoen betreffen zogenoemde ‘frictiekosten’ voor onder meer de financiering van een sociaal plan.

Verschillende leden van Provinciale Staten zijn geschokt over de hoogte van het bedrag. Statenlid Jeroen van Dijen (SP): ‘En dat in een tijd dat we moeten bezuinigen omdat er zogenaamd geen geld meer is’.

Het dagelijks provinciebestuur zal in januari met een voorstel voor een alternatief plan komen, aldus Van Heukelom: ‘We hebben opdracht gegeven om de bezuiniging en de frictiekosten op een andere manier te bekostigen’.

De Provincie wil niet opdraaien voor de 10 miljoen, aldus Omroep Zeeland. Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek moeten zelf naar een oplossing zoeken

Op 1 januari moet de fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop beklonken zijn. 

Deze fusie is de laatste tijd in toenemende mate onderhevig aan kritiek, onder andere ook van Guus Egas Repáraz, die al na enkele maanden gedwongen was op te stappen als interim-directeur van de Zeeuwse Bibliotheek. Egas Repáraz liet zich in zijn afscheidstoespraak (pdf) op 4 november jl uiterst kritisch uit over de fusie en de rol daarin van de Provincie, de Raad van Toezicht van de bibliotheek en de leiding van onderzoeksinstituut Scoop. Egas Repáraz waarschuwt in harde bewoordingen feitelijk voor een vijandige overname van de bibliotheek door Scoop en de Provincie. Hij zegt in zijn afscheidsspeech onder andere: 'Een prominente regionale bibliotheek van standing, met een erkende reputatie en traditie van 150 jaar en behorend tot de top vijf Openbare Plus Bibliotheken van Nederland, kan maar beperkt heil verwachten van een instituut dat zijn negotie zoekt in het gesubsidieerd turven van trivialiteiten. Ten onrechte heeft dit fusieverhaal – voor zover er al sprake kon zijn van een publiek debat - alleen om politieke redenen van opportuniteit een dominante betekenis gekregen, als focus van de discussie over te realiseren bezuinigingen. Inhoudelijk heeft dit hele verhaal steeds weinig om het lijf gehad. Aan de orde zijn wel onoorbare politieke manipulaties, tot aan het hoogste niveau van het provinciebestuur, om persoonlijke belangen van specifieke politieke cliënten te bedienen, aan de orde is het schenden van basisregels van goed toezicht, waarbij de integriteit van dat toezicht aan de laars wordt gelapt, de directeur-bestuurder a.i. eenvoudig buiten spel wordt gezet. (...)  Een loopje wordt genomen met de belangen van het personeel van de ZB, door te dreigen verplichtingen niet te zullen nakomen. Alleen het dreigen daarmee is natuurlijk al een effectief instrument voor manipulatie.'

Zie ook de eerdere berichten daarover, en over de commotie rond heengezonden interim-directeur Guus Egas Repáraz: hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Nanno Nanninga
3-12-2013 09:17
Soms is niet fuseren ook een goede optie!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie