HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: houd archieven buiten erfgoedwet
05-12-2013
De Raad voor Cultuur pleit ervoor de archieven niet onder te brengen in een nog op te stellen erfgoedwet, zoals minister Bussemaker van OCW voorstelt in haar Museumbrief van juni. De Raad pleit er tevens voor bepaalde bibliotheekcollecties, digitale collecties en archieven die van nationaal en cultuurhistorisch belang zijn in het kader van de erfgoedwet bescherming te bieden.
De Raad voor Cultuur constateert dat minister Bussemaker in haar Museumbrief van 10 juni jl, getiteld  'Samen werken, samen sterker', aankondigt een erfgoedwet op te willen stellen, waaronder ook de archieven zouden moeten gaan vallen. De Raad zal over dit wetsvoorstel nog om advies worden gevraagd, maar wil de minister nu alvast enkele punten ter overweging meegeven.

De Raad stelt verheugd te zijn dat er nu vanuit een integrale visie wetgeving gemaakt wordt op het gebied van erfgoed, maar plaatst onder andere de kanttekening er daarbij voor te pleiten de wetgeving omtrent archieven, gezien de aard van deze wet, zelfstandig te laten voortbestaan en niet onder te brengen in de erfgoedwet. 'Indien de werking van deze wetgeving uit het oogpunt van erfgoed verandering behoeft, dan kan dat binnen die bestaande wetgeving gebeuren,' aldus de Raad in zijn op 2 december aan minister Bussemaker verstuurde brief (pdf)

De Raad stelt verder dat de afgelopen jaren van verschillende instellingen de overheidssubsidie is stopgezet, als gevolg waarvan er onduidelijkheid ontstond over het lot van opgebouwde collecties. De Raad noemt daarbij als voorbeelden: de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de bibliotheek van het Theater Instituut Nederland, de collectie van het Muziekcentrum van de Omroep en de collectie van het Nederlands Instituut voor Animatie Film. De Raad voorziet dat dit soort situaties door bezuinigingen vaker gaat gebeuren en dat door het wegvallen van subsidie ook de bescherming van collecties vanuit de subsidievoorwaarden wegvalt. Een erfgoedwet kan volgens de Raad hiervoor een oplossing bieden.
De Raad stelt hierover: 'Waar u het in uw brief heeft over het beschermen van museale collecties, adviseert de raad u de wet zodanig op te zetten dat u die bescherming ook laat gelden voor andere collecties waarvan het beheer met publieke middelen is bekostigd. Niet alleen museale collecties, maar alle collecties waarbij publiek geld gemoeid is en die van nationaal en cultuurhistorisch belang worden beschouwd, verdienen bescherming vanuit de erfgoedwet. Dus ook bibliotheken, archieven, of digitale collecties zoals bijvoorbeeld die bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Waar erfgoed van nationaal belang in het geding komt, kan de erfgoedwet een oplossing bieden door helderheid te verschaffen over verantwoordelijkheden en zorgplicht.'

Voor de volledige tekst van de brief, zie hier (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie