HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB publiceert toekomstverkenning dienstverlening voor mensen met een leesbeperking
12-12-2013
Het SIOB heeft onlangs een toekomstverkenning gepubliceerd waarin ingegaan wordt op de ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking en wat dat betekent voor nieuwe diensten.
Het rapport, getiteld  De wereld van aangepaste leesvormen in 2025, strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers, is in november opgeleverd aan het SIOB en op 2 december gepresenteerd en besproken met mensen die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zo meldt het SIOB.

De auteurs, Annemieke de Korte, van Ventura Quest, en Frank Alberse, van Aan de Wind BV, constateren in het rapport (pdf) dat het aantal slechtzienden door medische innovaties en een veranderende leefstijl de komende jaren minder zal stijgen dan werd verwacht op grond van de demografische ontwikkeling van de vergrijzing. De potentiële gebruikersgroep van dyslectici is groot in aantal, in verhouding tot het percentage huidige gebruikers.

'De wereld zal er in 2025 anders uitzien qua mogelijkheden en
gebruiksgedrag. Toekomstige klantwensen en behoeften zijn onder andere: faciliteren van zelfredzaamheid & empowerment, hoge mate van interactiviteit, dienstverlening op maat/gepersonaliseerd, rekening houdend met locatie & omgevingsbewust, funelementen/spel, verkleinen van sociaal isolement, adaptatie aan een visuelere wereld, aandacht voor verleden & culturele herkomst , mentale fitness en diagnose en preventie gerelateerde functies,' aldus de auteurs.

De auteurs zien voor het komend decennium de volgende ontwikkelingen die om een 'strategische (her)oriëntatie' vragen:
  1. Grensvervaging: de scope van aangepaste leesvormen is breder dan (fysieke) boeken/tijdschriften voor in de vrije tijd
  2. Veranderend gebruiksgedrag: digitale content wordt op een andere manier gebruikt
  3. Versnelling als gevolg van digitalisering, nieuwe eisen aan snelheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid
  4. Verbeterde toegankelijkheid, terwijl visuele content mogelijk mogelijk nieuwe ongelijkheden creëert
Om invulling te geven aan de vernieuwing van de dienstverlening zijn drie speerpunten benoemd: het vaststellen van diensten in het kader van een flexibele, brede dienstverlening, de hiervoor benodigde infrastructuur en open dienstinnovatie als leidend motief voor het innovatieproces.

Het SIOB stelt dat tijdens de bijeenkomst van 2 december is vastgesteld dat 'de conclusies die de onderzoekers trekken gevolgen hebben voor visie en strategie, zoals het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van de diverse dienstverleners in de toekomst. Dit geldt ook voor te maken beleidskeuzes, bijvoorbeeld op het gebied van het (her)definiëren van doelgroepen, nieuwe rollen en samenwerkingsvormen, etc,' aldus het SIOB.
Het SIOB zal de komende periode samen met haar partners verdere invulling geven aan de door de onderzoekers benoemde speerpunten.

Voor de volledige tekst van het rapport, zie hier (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie