HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek Taalunie: 'kwakkelend' grensverkeer van boeken tussen Nederland en Vlaanderen
17-12-2013
Boekeneconoom Carlo Van Baelen concludeert in het recent in opdracht van de Nederlandse Taalunie uitgebrachte rapport 1+1= zelden 2 dat er sprake is van 'kwakkelend grensverkeer’ van boeken tussen Nederland en Vlaanderen.
In beide landen kiezen boekhandel, bibliotheek en media voor ‘eigen auteursvolk’. Zowel de promotie van boeken van over de grens, als nieuws en kritiek over deze boeken in de media, als de aanwezigheid in de etalage schieten tekort, aldus het onderzoek. Kopers, leners en lezers zouden volgens Van Baelen tot een betere keuze komen als ze beter geïnformeerd waren over wat er verschijnt in het gehele Nederlandse taalgebied.

Uit het rapport blijkt dat de aandacht van media voor literatuur in de twee landen in tien jaar geëvolueerd is, maar niet naar een evenredige verdeling, zo meldt de Taalunie in een persbericht. Terwijl Vlaanderen een kleine dertig en Nederland ongeveer zeventig procent van de boeken produceert, is de aandacht voor Vlaamse auteurs in Nederlandse media slechts van 10 naar 18% gestegen en hebben Vlaamse kranten en tijdschriften steeds meer aandacht voor de ‘eigen’ auteurs: van 46 naar 52%.

Het geschetste beeld is ook zichtbaar binnen het onderwijs met betrekking tot lessen, schoolboeken en leeslijsten. Zowel Vlaamse als Nederlandse leerlingen kiezen hun 'eigen' auteurs voor verplichte lectuur. Vlaamse lezers kiezen wel opvallend meer voor Nederlandse auteurs (45 % van ingeleverde verslagen) dan Nederlandse jongeren voor Vlaamse auteurs (9 %).

De boekensector werkt de scheefgetrokken verhouding in de hand, zo stelt het onderzoek. Nederland heeft meer middelen om de leescultuur te stimuleren en er is een grotere sectorsolidariteit, met collectieve instituties zoals het Centraal Boekhuis en de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het resultaat is zichtbaar in de cijfers: het aandeel van Nederlandse import in Vlaanderen is 60%, de import in Nederland vanuit Vlaanderen is 5%.

Het grensverkeer voor wat betreft andere media is overigens nog meer in onbalans dan al met boeken het geval is, aldus de Taalunie

De Taalunie wil met een vervolgtraject de oorzaken en uiteindelijk de remedies onderzoeken om een vlotter grensverkeer mogelijk te maken.

Overigens worden in het onderzoek onder andere ook enkele cijfers met betrekking tot de Nederlandse en Vlaamse bibliotheken met elkaar vergeleken, waarbij bijvoorbeeld opvalt dat Vlaamse openbare bibliotheken per gebruiker bijna twee keer zoveel boeken beschikbaar hebben in hun collectie, vergeleken bij de Nederlandse bibliotheken (13 tegenover 7). Per gebruiker worden er meer boeken geleend in Vlaanderen dan in Nederland. Vooral de hoge leenfrequentie van Vlaamse jongeren (-15 jaar) is opvallend; die ligt 65 % hoger dan de die van Nederlandse jongeren (-18 jaar). De Nederlandse volwassen gebruiker leent ruim 10 % meer boeken dan de Vlaamse.

Voor de voledige tekst van het rapport 1+1= zelden 2, zie hier (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie