HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB richt Innovatieraad op
14-01-2014
Een door het SIOB ingestelde Innovatieraad moet inspraak, krachtenbundeling en draagvlak op het gebied van innovatie creëren en organiseren. 
De Innovatieraad zal bestaan uit:  Erna Winters, voorzitter (Bibliotheek Kennemerwaard), Theo Peeters (Theek5), Jos Debeij (Bibliotheek Deventer), Jacques Malschaert (Bibliotheekservice Fryslân), Theo Meereboer (COMMiDEA), Frank Huysmans (WareKennis).

Het SIOB stelt over de oprichting van de Innovatieraad: 'Aanbevelingen en ervaringen naar aanleiding van diverse activiteiten op het gebied van innovatie voor start van het project landelijke innovatieagenda (voorjaar 2013), evenals aanbevelingen vanuit de inventarisatie en innovatiedenkmiddagen, wijzen sterk naar de meerwaarde van een innovatieraad.' 
Het instellen van een Innovatieraad was een van de actiepunten in het rapport van Frank Huysmans naar aanleiding van de zogeheten 'innovatiedenkmiddagen' die in het najaar van 2013 plaatsvonden in het kader van het SIOB-project Landelijke Innovatieagenda.

Het SIOB stelt dat de Innovatieraad mede 'de investeringen in en de inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda' zal bepalen.
'De raad zal in 2014 vier keer bij elkaar komen om o.a. te adviseren over en richting te geven aan te (co-)financieren of op te schalen projecten, ideeën en pilots. Daarnaast dient de raad ook als gesprekspartner en klankbord voor het project landelijke innovatieagenda, en formuleert en draagt zij een gezamenlijke visie uit op bibliotheekinnovatie,' aldus het SIOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

larikous
17-1-2014 11:04
Bingo! een rijtje bibliotheekvisies naast elkaar.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie