HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG: uitbreiding bibliotheekfuncties in nieuwe Bibliotheekwet ongewenst
21-01-2014
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in reactie op het op 17 januari door minister Bussemaker ingediende voorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 'overregulering', zoals de uitbreiding van de drie bibliotheekfuncties 'lezen', 'leren' en 'informeren’ met de functies ‘ontmoeting’ en ‘kunst en cultuur’ niet gewenst te vinden.
De VNG refereert hiermee aan het feit dat in artikel 5 van de wettekst de functies 'organiseren van ontmoeting en debat' en 'laten kennis maken met kunst en cultuur' zijn toegevoegd aan de drie eerder benoemde functies ('kennis en informatie', 'ontwikkeling en educatie' en 'lezen en literatuur').

Ook de Raad van State sprak al van overregulering in zijn advies over de door minister Jet Bussemaker van OCW op 16 september 2013 aangeboden versie van het wetsvoorstel. De Raad van State wijst er daarbij op dat het voor sommige lokale bibliotheken problematisch kan zijn om aan alle functies te voldoen.

De VNG stelt over de uitbreiding van de functies: 'Uitbreiding van de kernfuncties draagt niet bij aan de toekomstgerichte positionering. Wel heeft het mogelijk een kostenopdrijvend effect, waardoor de deelname aan het stelsel minder aantrekkelijk kan worden. Dat geldt vooral toevoeging van de functie "kunst en cultuur", die niet overal actief wordt ingevuld, vaak omdat andere instellingen die taak vervullen. Onderzocht moet worden of hieraan meerkosten zijn verbonden, zonodig moet compensatie worden verstrekt.'

De VNG stelt verder dat het wettelijk vastleggen van afstemming van de ledenadministratie en voorwaarden nodeloos ingrijpt op het decentraal stelsel. 'Bij de evaluatie van de wet moet ook bekeken worden of de wet bijdraagt aan de transformatie van de sector en of de beleidscentralisatie proportioneel en geslaagd is,' aldus de VNG.

De VNG toont zich tevreden over de aandacht voor de digitale bibliotheek in de nieuwe wet. 'De verbinding tussen de digitale bibliotheek en de lokale bibliotheken is in het wetsvoorstel geborgd door eisen en de lokale invloed op de collectievorming en tarieven van de digitale bibliotheek,' aldus de VNG.
 
De VNG constateert dat gemeenten in de nieuwe wet niet verplicht worden een lokale bibliotheek in stand te houden. Doet de gemeente dat wel, dan moet zij bevorderen dat de bibliotheek voldoet aan bepaalde eisen om deel te nemen in het stelsel.
Tenslotte wijst de VNG op acht onderdelen waar de tekst van de consultatieversie van de wet is aangepast naar aanleiding van de reacties en de adviezen van de Raad voor Cultuur en de Raad van State.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie