HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Zwolle en Muzerie gaan in 2015 samen in 'Hart van Zwolle'
23-01-2014
De Bibliotheek Zwolle en kunstencentrum Muzerie gaan vanaf 1 januari 2015 samen verder als één nieuwe organisatie onder de naam 'Het Hart van Zwolle'. 
De gemeente Zwolle meldt in een persbericht dat bibliotheek en Muzerie vanaf 1 januari 2015 volledig samengaan in één organisatie onder de naam 'Het Hart van Zwolle'. 'Dat is de uitkomst van de gemeentelijke opdracht aan beide organisaties voor het vormgeven van de makelaarsfunctie cultuureducatie. Deze makelaarsfunctie wordt een zelfstandig en herkenbaar onderdeel van het Hart van Zwolle, net als het steunpunt voor amateurkunst Kunst&Zo. De nieuwe organisatie krijgt drie jaar om het nieuwe beleid én een gezonde bedrijfsvoering op te zetten,' aldus de gemeente Zwolle in het persbericht.

Kunstencentrum Muzerie is de Zwolse organisatie op het gebied van cultuureducatie.  Nadat de gemeente Zwolle vorig jaar besloot tot aanzienlijke bezuinigingen op de Muzerie, kwam samengaan met de bibliotheek in beeld. Bij het besluit tot fusie speelde ook een in 2013 verschenen onderzoek van Bureau Berenschot (pdf) een rol. Uit dit onderzoek bleek dat er geen toekomst meer was voor Muzerie als zelfstandige organisatie. Samengaan met de bibliotheek zou de beste optie zijn om de makelaarsfunctie voor cultuureducatie voort te kunnen zetten. Op 18 juni 2013 besloot de Zwolse gemeenteraad dat er een nieuwe organisatie zou moeten ontstaan uit het samengaan van Muzerie en de bibliotheek, met een eigen identiteit en uitstraling, om cultuureducatie vanaf 2015 in het onderwijs vorm te geven.

De gemeente Zwolle stelt in het persbericht van 22 januari verder dat er een activiteitenfonds (van 1 miljoen euro) komt waaruit activiteiten voor cultuureducatie in en rond basisscholen kunnen worden gefinancierd, maar tevens onder andere ook voor de financiering van activiteiten in wijken en op scholen voor voortgezet onderwijs.
De gemeente wil dat alle 49 Zwolse scholen in 2017 een eigen visie op cultuureducatie hebben en dat minimaal 25 procent deze visie ook heeft uitgewerkt in concrete leerdoelen per groep. Om de scholen en andere partijen hierin te ondersteunen, besloot de gemeente tot het vormgeven van de makelaarsfunctie, die dus zal worden uitgevoerd door de nieuwe organisatie 'Hart van Zwolle',  die voortkomt uit de fusie van de bibliotheek en Muzerie. 

De betrokken Raden van Toezicht en de medezeggenschapsraden van beide instellingen hebben al met de plannen ingestemd. Als de gemeenteraad ook instemt met de plannen kunnen ze verder worden uitgewerkt en kan de subsidieaanvraag voor 2015 worden ingediend. De personeelsleden van Muzerie en de Bibliotheek Zwolle zijn ook geïnformeerd over het plan, aldus de gemeente. De Stentor stelt dat er één directeur komt en dat het de bedoeling is zoveel mogelijk personeel van bibliotheek en Muzerie mee te nemen, totaal ongeveer 75 banen.

Directeur Astrid Vrolijk van de Bibliotheek Zwolle zegt in de Stentor de meerwaarde van het samengaan te zien. 'Het Hart van Zwolle is de paraplu en daaronder valt de bibliotheek, Kunst & Zo en cultuureducatie. Ieder met een eigen gezicht,' aldus Vrolijk.

Overigens werd ook bekend dat de bibliotheek van het huidige pand in de Diezerstraat in de oude binnenstad zal verhuizen naar het GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes. Het huidige bibliotheekgebouw zal betrokken worden door de Spaanse modewinkel Zara.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie