HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor bibliotheekvestigingen Leeuwarden
06-02-2014
Door een dreigende bezuiniging van bijna een half miljoen euro lijkt sluiting van drie Leeuwarder bibliotheekvestigingen onafwendbaar te worden. Alleen de centrale zou vanaf 2017 nog open blijven.
In het op 23 januari gepresenteerde nieuwe collegeprogramma (pdf) geeft het college van Leeuwarden aan met ingang van 2017 460.000 euro te willen bezuinigen op de bibliotheekvoorziening. De gemeenteraad keurde op 29 januari het coalitie-akkoord goed, waarmee de bezuiniging in principe bekrachtigd is, al zijn er nog wel aanpassingen mogelijk.

Als gevolg hiervan zouden de wijkvestigingen in Aldlân, Camminghaburen (jeugdbibliotheek) en Bilgaard met ingang van 2017 moeten sluiten. 
Het college stelt in het collegeprogramma: 'We willen een toekomstbestendige bibliotheek, die minder kost en waardevol blijft voor de samenleving. Daarom kiezen we voor één centrale vestiging in de stad en een vestiging in Grou. De bibliotheek fungeert als ontmoetings- en informatiepunt voor alle burgers. Er is extra aandacht voor het gebruik van de bibliotheek door ouderen en kinderen. Kinderdagverblijven en scholen krijgen een rol in het bereiken van kinderen.' 

De pas enkele jaren geleden geopende vestiging Bilgaard behoorde in 2011 nog tot de genomineerde bibliotheken voor de verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland.

Bibliotheken Midden-Fryslân, die de bibliotheekvoorziening in Leeuwarden verzorgt, reageert op de voorgenomen bezuiniging door te stellen dat de bibliotheek nu al kampt met een tekort van 160.000 euro en dat het dus gaat om een totale bezuinigingstaakstelling van 620.000 euro. 'Met het sluiten van drie wijkfilialen kan uiteindelijk € 300.000 worden bespaard. Op de overgebleven organisatie moet het resterende bedrag van € 320.000 worden verhaald,' aldus Bibliotheken Midden-Fryslân.

De bibliotheek acht het tot stand brengen van een 'toekomstbestendige' bibliotheek op deze manier, anders dan het college in haar collegeprogramma, onmogelijk: 'Deze bezuiniging staat haaks op de ambitie om een toekomstbestendige bibliotheek te realiseren. Een bezuiniging van deze omvang zal leiden tot ernstige verschraling van het aanbod, minder personeel, minder openingsuren en minder activiteiten. (...) In feite zullen deze plannen leiden tot afbraak van de bibliotheekvoorziening. Afbraak van de enige voorziening in de gemeente die daadwerkelijk invulling geeft aan de eerste drie van de vier speerpunten van dit college,' aldus Bibliotheken Midden-Fryslân.

Volgens de Leeuwarder Courant heeft de aangekondigde bezuiniging en mogelijke sluiting van vestigingen geleid tot onrust en boze wijkbewoners. In de Leeuwarder Courant wordt wijkbewoonster Lutske de Jong geciteerd, die een woedende brief schreef aan de raad: 'Om te janken is het. Denkt u nu echt dat die kinderen, alleen, op hun fietsje, door de hele stad, naar de hoofdvestiging komen? Of dat die oudere dames en heren achter de rollator nog lid zullen blijven? Natuurlijk niet, voor velen zal het onmogelijk worden om nog boeken te lenen.''

Bibliotheken Midden-Fryslân gaat nu eerst in gesprek met wethouder Sjoerd Feitsma, waarbij de belangrijkste vraag is: hoe kan met de voorgenomen bezuinigingen een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening worden gerealiseerd met behoud van de 22.000 leden en 400.000 jaarlijkse bezoekers?

Inmiddels is er ook een online petitie gestart om te protesteren tegen de mogelijke sluiting van de Leeuwarder wijkbibliotheken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie