HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ledenverlies bibliotheken Groningen in 2013
07-02-2014
Gemeentelijke bezuinigingen blijven zorgen voor sluiting van vestigingen, de bezoekersaantallen en aantallen uitleningen blijven daarbij op peil.
De bibliotheken in stad en provincie Groningen hebben in 2013 te kampen gehad met teruglopende ledenaantallen, zo bericht Biblionet Groningen. Gemeentelijke bezuinigingen zorgden voor verdere sluiting van vestigingen, wat gepaard ging met het opzeggen van het abonnement door zes procent van de leden. Daarbij bleven de aantallen bezoekers en uitleningen op peil en wordt met het uitlenen van e-books voorzien in een groeiende behoefte bij bestaande en nieuwe gebruikers.

Biblionet: ‘Door aanhoudende gemeentelijke bezuinigingen heeft in 2013 een zestal bibliotheken in de provincie Groningen haar deuren moeten sluiten. Ook zijn opnieuw verschillende bibliobushaltes gesneuveld en is een aantal vestigingen ingekrompen. Als gevolg daarvan hebben de bibliotheken het afgelopen jaar zes procent van hun leden verloren. Daarmee komt het totaal aantal leden in 2013 op ruim 145.000. Opvallend is echter dat het aantal bezoekers (ongeveer 2.647.000) minder sterk daalde en het aantal uitleningen met ruim 6.000.000 nagenoeg op peil bleef. Dat komt doordat actieve leners de bibliotheek trouw blijven en in het geval van sluiting hun weg vinden naar een andere vestiging. Het aantal jeugdleden is bovendien gestegen en ook het aantal bezoekers van de gezamenlijke website blijft toenemen. Leners maken namelijk steeds intensiever gebruik van de mogelijkheid om online te reserveren. Ze kunnen daarbij een keuze maken uit de hele provinciale collectie, met een omvang van in totaal ruim 1,1 miljoen boeken, dvd’s, cd’s en luisterboeken.

Ook begin 2014 is weer een aantal bibliotheken gesloten. De provincie Groningen telt daardoor straks nog 51 vestigingen en 2 bibliobussen. 10 daarvan werken volgens het Gronings bibliotheekconcept, waarmee wordt ingespeeld op de wensen van de moderne klant. Het is dan ook geen toeval dat juist veel van deze bibliotheken beter presteren op het gebied van bezoekers en uitleningen. In 2014 gaan opnieuw een aantal bibliotheken – waaronder die in het nieuwe cultuurhuis in Winschoten – met dit eigentijdse concept werken. Daarnaast werken bibliotheken steeds intensiever samen met scholen om leesachterstanden bij kinderen terug te dringen’, aldus Biblionet, dat in de jongste ontwikkelingen rond het beschikbaar komen van e-books voor bibliotheekleden goede kansen ziet.

Bestuurder Arend Middelveld: ‘De bibliotheek stelt mensen in staat om te lezen. Dat begint al bij jonge kinderen want kunnen lezen is een voorwaarde om later mee te kunnen komen in de maatschappij. Het e-book is een mooi innovatief middel om onze maatschappelijke taak mee te vervullen, maar dat betekent niet dat fysieke bibliotheekvestigingen overbodig zijn. Er zijn nog heel veel mensen die papieren boeken lezen, en in die behoefte willen we blijven voorzien. Bovendien heeft de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsfunctie. Ik ben dan ook van mening dat elke gemeente minimaal over één moderne bibliotheekvestiging met ruime openingstijden zou moeten beschikken.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie