HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raadscommissie Someren laat Bibliotheek Helmond-Peel niet vallen
17-02-2014
De raadscommissie Burger en Bestuur van de gemeente Someren heeft 13 februari niet ingestemd met het voorstel van B&W om de bibliotheekfunctie volledig opnieuw te organiseren en een aantal partijen uit te nodigen om ´een vernieuwend, effectief en aansprekend voorstel te doen´. B&W deden hun voorstel op basis van een advies van het bureau Questum van Thijs Kuipers, onder andere oud-directeur van Bibliotheek Eindhoven.
Primaire partner
Ruud Hakvoort, directeur van Bibliotheek Helmond-Peel (die thans in o.a. Someren het bibliotheekwerk uitvoert) meldt: ´Eén partij was aarzelend, de rest kon zich hier niet in vinden. Veranderen moet, indien de bibliotheek een extra zet nodig heeft is prima, maar volledig opnieuw organiseren met alle risico’s van dien gaat te ver. En veranderen probeer je eerst met je primaire partner te realiseren.´
Hij zegt verder: ´De wethouder zag de bui blijkbaar hangen en betoogde dat we het allemaal verkeerd lazen en zagen. Er zou slechts sprake zijn van het uitnodigen van partijen om hun visie te geven, ideeën aan te dragen waaruit we kunnen putten om de veranderingen vorm te geven. Het ging er soms stevig aan toe, maar het resultaat is dat de wethouder voor de komende raad met een ander voorstel (zoals in de zin hiervoor verwoord) moet komen, anders wordt het nu voorliggende voorstel in die zin geamendeerd.´

Waardering
Hakvoort zegt verder dat vanuit de fracties waardering klonk voor het werk van de bibliotheek en zeker ook het besef dat onder invloed van de digitale ontwikkelingen de bibliotheek voor noodzakelijke veranderingen staat. Maar ook dat het voor de hand ligt die veranderingen in overleg met de bibliotheek en betrokken partijen tot stand te brengen. Aan het rapport zelf is volgens hem inhoudelijk niet veel aandacht besteed; dat wat gezegd werd was kritisch tot afkeurend.

Suggestief
De website van het Eindhovens Dagblad (ED) meldde 14 februari dat Somerense raadsleden flinke kritiek hadden op het rapport van Questum. Uitspraken waren: 'Rigide en negatief', 'Er is sprake geweest van subjectieve vraagstelling', 'Er is geen hoor- en wederhoor geweest' en 'onbegrijpelijk dat dit rapport er moest komen'. Volgens het ED kostte het de gemeente ongeveer tienduizend euro. Het blad Peelbelang deed op zijn website ook verslag van de vergadering.
Het ED meldt dat Questum-oprichter Thijs Kuipers het niet eens is met de kritiek, het jammer vindt dat er kritiek kwam, maar dat het hem niet persoonlijk raakt. 'Ik kan er niets mee als gezegd wordt dat er suggestieve vragen zijn gesteld. Dat is gemakkelijke kritiek. Bovendien is er nadrukkelijk hoor- en wederhoor geweest. Er is in die vergadering geëmotioneerd gereageerd', aldus Kuipers in het Eindhovens Dagblad.

Pijnlijke feiten
Op de vraag van Bibliotheekblad hoe hij er tegen aan kijkt, antwoordt Kuipers: 'In de stukken ten behoeve van de raadscommissie kwamen feiten aan de orde die bijzonder pijnlijk waren Daardoor liepen de emoties tijdens de bespreking snel op en werd nauwelijks meer over de feiten zelf gesproken, maar verschoof het accent naar gevoelens en beleving. Uiteindelijk heeft de wethouder het voorstel in zeer beperkte zin aangepast. Met deze aanpassing concludeerde de commissie eensgezind dat het voorstel door kon richting gemeenteraad. Het is overigens wel een pikant feit dat een bestuurslid van Bibliotheek Helmond-Peel zich als gemeenteraadslid met de discussie over de bibliotheek bemoeide.'

Conflict
De website van het Eindhovens Dagblad maakte 14 februari ook melding van een conflict tussen Kuipers en Bibliotheek Eindhoven. 'De vorig jaar opgestapte directeur Thijs Kuipers gebruikt zakelijke plannen van de Eindhovense bibliotheek ten onrechte voor zijn eigen bureau. Dat stelt de Eindhovense bibliotheek in een boze brief aan Kuipers, die op zijn beurt hevig verontwaardigd is over de aantijgingen. Met het bureau, Questum genaamd, adviseert Kuipers gemeenten in de regio over het toekomstperspectief van plaatselijke bibliotheken. Volgens Albert Kivits, die Kuipers vorig jaar als interim-directeur van de Eindhovense bieb is opgevolgd, is Kuipers met zijn optreden "niet loyaal" richting zijn vorige werkgever', aldus het Eindhovens Dagblad, dat vervolgt met: 'Kuipers noemt die aantijging onzin. Volgens hem gebruikt hij een "gedetailleerd businessplan" dat hij zelf heeft opgesteld en al bij zich had toen hij bij de Eindhovense bibliotheek als directeur solliciteerde.'

Kuipers wilde naar Bibliotheekblad nog niet verder reageren op deze kwestie.

Zie op Bibliotheekblad.nl het artikel van 13 februari, met de inhoud van de stukken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Wim Keizer
19-2-2014 16:01
Aanvulling

Ik vroeg ook Albert Kivits of hij wilde reageren op het artikel op de site van het Eindhovens Dagblad. Daartoe was hij niet bereid.

Thijs Kuipers liet me inmiddels n.a.v. dat artikel (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/eindhovense-bieb-in-de-clinch-met-oud-directeur-1.4218859) weten dat “de basis voor dit artikel wordt gevormd door uitspraken van Bibliotheek Eindhoven aan derden en aan de pers. Kort samengevat beweerde Bibliotheek Eindhoven dat ik een bedrijfsplan zou gebruiken dat intellectueel eigendom is van Bibliotheek Eindhoven. Deze bewering is volstrekt onjuist en belachelijk.  Ondertussen ziet ook Bibliotheek Eindhoven in dat haar bewering kant noch wal raakt. Daarom hebben Raad van Toezicht en interim-bestuurder schriftelijk aan mij bevestigd geen verdere stappen te zetten in onze richting. Na deze erkenning, zie ik vanuit Questum geen meerwaarde om de zaak juridisch op de spits te drijven.”
Ruud Hakvoort
27-2-2014 23:11
In de gemeenteraadsvergadering te Someren d.d. 26-2 jl. is uitgebreid stilgestaan bij het adviesrapport van Questum. De onjuiste bewering dat een bestuurslid van de bibliotheek actief aan de discussie in de gemeenteraad heeft deelgenomen is gisteravond door de complete gemeenteraad naar het rijk der fabelen verwezen. De gemeenteraad heeft de integriteit van het bedoelde gemeenteraadslid unaniem onderstreept.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie