HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB wil overleg met ministerie van OCW over uitname gemeentefonds
27-02-2014
De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft op 20 februari in een aan het ministerie van OCW gerichte brief aangegeven betrokken te willen worden bij overleg over de uitname uit het gemeentefonds voor de centrale inkoop van e-content.
De VOB stelt in de brief (pdf) dat het ministerie van OCW binnenkort zal gaan overleggen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de hoogte en het eventuele groeipad van de uitname uit het gemeentefonds en daar, als vertegenwoordiger van alle openbare bibliotheken, graag bij betrokken te worden.

De VOB verwijst naar eerdere brieven van 31 oktober 2011, 10 januari 2012 en 13 augustus 2013 waarin zij heeft aangegeven er belang aan te hechten betrokken te worden bij 'het vaststellen van het (maximaal) benodigde bedrag voor de centrale inkoop van e-content voor de digitale bibliotheek, het eventuele groeipad daarvan en dus de hoogte van de onttrekking'.
De VOB stelt steeds meer signalen te krijgen dat de meeste gemeenten het bedrag waarmee hun uitkering uit het gemeentefonds verminderd gaat worden vanwege de uitname voor de inkoop van e-content, zullen verrekenen met de subsidies aan de openbare bibliotheken.

De VOB toont zich hier verontrust over en stelt dan ook: 'Zichtbare en aantoonbare betrokkenheid en invloed op dit dossier was en is een voorwaarde van de VOB om akkoord te gaan met het idee van de onttrekking. '

De VOB verwijst naar een conceptrapportage door de Kwink Groep, die in opdracht van OCW een verkenning doet naar de verwachte ontwikkeling van de e-boekenmarkt in Nederland. De resultaten van dit onderzoek, waarin onder andere de vraag wordt beantwoord welk budget er nodig is voor de centrale inkoop van digitale media, vormen belangrijke input voor het vaststellen van het groeipad en het maximumbedrag van de onttrekking, aldus de VOB.

De VOB benadrukt niet alleen vertegenwoordigd te willen zijn in de begeleidingscommissie van dit onderzoek (die niet de bevoegdheid heeft het groeipad en het maximumbedrag van de uitname vast te stellen), maar ook in het vervolgtraject betrokken te willen zijn bij overleg over de hoogte van het bedrag dat aan de KB ter beschikking zal worden gesteld, het groeipad en de maximale hoogte van de onttrekking aan het gemeentefonds. 

'Inmiddels worden er door uw ministerie voorbereidingen getroffen voor een overleg met de VNG. Van uw kant mochten we nog geen activiteit zien op het betrokken worden van de VOB bij de daadwerkelijke vaststelling van het groeipad en het maximumbedrag van de onttrekking. Vandaar deze brief,' aldus de VOB, die stelt het 'meest wenselijk' te vinden als volwaardig gesprekspartner betrokken te worden bij de bepaling en besluitvorming inzake de uitname uit het gemeentefonds. Aangezien dit om formele redenen niet mogelijk is, verzoekt de VOB (nog voor de verspreiding van de meicirculaire van de VNG, waarin berichtgeving over de onttrekking zal worden opgenomen) uitgenodigd te worden bij een door OCW te organiseren overleg tussen VOB, VNG en OCW tijdens welke het groeipad en het maximumbedrag van de uitname uit het gemeentefonds besproken worden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie