HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Pilotrapportage Bibliotheek op het station verschenen
04-03-2014
Onlangs is de rapportage verschenen over de pilot met de Bibliotheek op het station in Haarlem, waarin onder andere geconcludeerd wordt dat de Bibliotheek op het station met name een bruikbaar middel is om de bibliotheek positief te profileren. Voor ten minste zes grote treinstations zijn trajecten gestart om er ook bibliotheken te vestigen.
De Bibliotheek op het station is als pilot door ProBiblio in nauwe samenwerking met Bibliotheek Zuid-Kennemerland uitgevoerd in de periode van augustus 2011 tot juli 2013. De stationsbibliotheek is gevestigd op station Haarlem, onder het oude seinhuis tussen perron 5 en 6.
In de nu verschenen rapportage wordt ingegaan op de tijdens de pilot opgedane ervaringen en worden resultaten, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

De algemene conclusie is dat een Bibliotheek op het station door een hoge klantwaardering (8.7) en hoge bezoekersaantallen een bruikbaar middel is om de bibliotheek positief te profileren, aldus ProBiblio. Wat leden en uitleningen betreft levert een Bibliotheek op het station met name een bijdrage aan het activeren van bestaande bibliotheekleden binnen en buiten het werkgebied van de lokale bibliotheekorganisatie. Ruim zestig procent van de leden is door de Bibliotheek op het station Haarlem meer gaan lezen, zo stelt ProBiblio vast

De Bibliotheek op het station is een bruikbaar instrument om positieve publiciteit te genereren en de zichtbaarheid en het imago van de bibliotheek positief te beïnvloeden, zo wordt in het rapport gesteld

Voor de Haarlemse stationsbibliotheek is op een aantal onderdelen, met name inrichting en collectie, gekozen voor een in vergelijking met reguliere bibliotheken 'mannelijkere oriëntatie', maar dat heeft er niet toe geleid dat de Bibliotheek op het station een bruikbaar instrument is gebleken om meer mannen en jongeren als leden te werven, zo concludeert het rapport. Zowel de verhouding mannen-vrouwen onder de leden van de Stationsbibliotheek als de gemiddelde leeftijd van de leden komt overeen met de situatie in reguliere bibliotheken. Toch zien de opstellers van het rapport geen aanleiding om de formule aan te passen. 'Zo wordt de inrichting ook door vrouwen hoog gewaardeerd en lopen de meer op mannen geselecteerde boeken in voldoende mate, mede omdat ze ook door vrouwen worden geleend,' aldus de rapportage (pdf)

In de rapportage  wordt verder gesteld dat de Bibliotheek op het station een bruikbaar, maar duur instrument is om mensen die geen lid zijn van de openbare bibliotheek als klant te werven. Het aandeel leden die bij inschrijving geen lid waren van de openbare bibliotheek, ligt voor de Bibliotheek op het station in Haarlem na twee jaar rond de 30 tot 35 procent.

Een Stationsbibliotheek volgens de in Haarlem gevolgde formule is alleen ‘rendabel’ op grote stations, zo wordt in het rapport vastgesteld.
ProBiblio ziet hiertoe mogelijkheden. De samenwerking met de NS wordt steeds beter en de NS wil graag een keten van bibliotheekvestigingen op stations en zet zich daarvoor steeds actiever in, aldus projectleider Dick van Tol op het weblog de reisbibliotheek. De NS ziet volgens Van Tol, net als Schiphol, de samenwerking met bibliotheken als een manier om variatie en kwaliteit van (verblijfs)voorzieningen op stations op een hoger niveau te brengen.
Van Tol stelt dan ook dat er voor voor zes grote stations met de NS en de betreffende bibliotheekorganisaties trajecten lopen gericht op het realiseren van een Bibliotheek op het station. 'Met het oog op de realisatie van een van deze zes stationsbibliotheken is deze maand een zeer interessant traject gestart om de volledige financiering te regelen met bedrijven die in het stationsgebied een (hoofd)kantoor hebben,' aldus Van Tol.

Voor de volledige tekst van de rapportage, zie hier (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie