HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB roept op tot steun voor campagne 'Iedere gemeente een bibliotheek'
06-03-2014
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) voert met het oog op de behandeling van de bibliotheekwet in de Tweede Kamer en de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart campagne onder het motto ‘Iedere gemeente een bibliotheek’. 

De VOB heeft in het kader van deze campagne een manifest gelanceerd, getiteld 'Mijn bieb moet blijven!'  dat online ondertekend kan worden. Inmiddels hebben circa 2500 mensen zich achter de petitie geschaard, onder wie verschillende ´bekende Nederlanders´  De Facebookpagina ´Mijn bieb moet blijven´ is op het moment van schrijven ruim 2600 keer geliked.

Het is de bedoeling dat het manifest en de handtekeningen op woensdag 12 maart aangeboden worden aan minister Bussemaker van Cultuur. Tegelijk zullen tientallen lokale bestuurders het manifest overhandigd krijgen.

De VOB wil met de campagne protesteren tegen de sluiting van bibliotheekvestigingen en bewerkstelligen dat in de wet ‘Stelsel openbare bibliotheekvoorziening’ (Wsob) een bepaling wordt opgenomen dat iedere gemeente de verantwoordelijkheid heeft om een volwaardige bibliotheekvoorziening aan haar inwoners te bieden.

De VOB maakt de kanttekening dat een aantal bibliotheekdirecteuren heeft laten weten dat er in hun gemeente, soms na grote inspanningen door gemeente én bibliotheek, overeenstemming is bereikt over de positie van de bibliotheek de komende tijd en dat de campagne de relatie met de gemeente(n) zou kunnen verstoren. Maar, zo voegt de VOB toe: ´Toch vragen we je mee te doen met de campagne "Iedere gemeente een bibliotheek". Het gaat om solidariteit in het bibliotheeknetwerk. De minister heeft de verantwoordelijkheid van de overheden voor het netwerk in de Wsob opgeschreven. De wijze waarop de wet daarin voorziet is te beperkt. Het netwerk kan alleen effectief zijn als alle gemeenten meedoen. '

De SP heeft zich aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval aan de zijde van de VOB geschaard. SP-leider Emile Roemer verklaarde vandaag te vinden dat elke gemeente ten minste één bibliotheekvestiging moet hebben en presenteerde een plan om dat te waarborgen. Dit plan, getiteld ‘De bieb in de buurt’ (pdf), bevat voorstellen om te zorgen voor een goed stelsel van bibliotheken, zo wordt gemeld op de website van de SP. In deze voorstellen pleit de SP ervoor wettelijk vast te leggen dat elke gemeente minimaal één bibliotheekvoorziening heeft en verbindt daar een aantal randvoorwaarden aan, zoals de aanwezigheid van een bibliothecaris en als fysieke voorziening uitvoering gevend aan alle in de wet geformuleerde kernfuncties. Grotere steden moeten hun bibliotheekaanbod verspreiden over de wijken en ook inwoners van dorpen en kernen moeten voldoende toegang houden tot bibliotheekvoorzieningen, zo stelt de SP in het stuk ‘De bieb in de buurt’. De SP onderschrijft hiermee het VOB-manifest en roept dan ook op de petitie te ondertekenen.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie