HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Wetsvoorstel om verweesde werken makkelijker online beschikbaar te kunnen stellen
13-03-2014
Bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea moeten in de toekomst makkelijker zogeheten 'verweesde werken' online beschikbaar kunnen stellen, zo stellen staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Bussemaker (OCW) voor in een op 11 maart jl ingediend wetsvoorstel. 
Verweesde werken, publicaties (boeken, dagbladen, geluids- of filmfragmenten) die nog onder het auteursrecht vallen maar waarvan ook na zorgvuldig onderzoek de rechthebbenden niet zijn gevonden, zullen in het wetsvoorstel van Teeven en Bussemaker door erfgoedinstellingen straks makkelijker online ter beschikking kunnen worden gesteld.

Erfgoedinstellingen, als musea en bibliotheken, zijn in beginsel verplicht de toestemming van de rechthebbenden te vragen als ze auteursrechtelijk beschermd werk uit hun verzameling willen reproduceren of online openbaar maken. Omdat het auteursrecht pas zeventig jaar na de dood van een maker vervalt, zou een verweesd werk al die tijd niet via internet ter beschikking gesteld kunnen worden aan het publiek. Dat vormt een probleem voor erfgoedinstellingen die hun collecties willen digitaliseren. Cultureel erfgoed zou langere tijd minder toegankelijk blijven. Daarom wordt het straks mogelijk toch te digitaliseren, maar wel onder voorwaarden, zo stellen de ministers in een persbericht.
Een van die voorwaarden is dat de erfgoedinstellingen verplicht zijn eerst grondig onderzoek te doen naar de rechthebbende en daarvoor bepaalde bronnen te raadplegen voordat een boek of geluidsfragment een verweesd werk genoemd mag worden. Ook mogen zij de inkomsten uit openbaarmaking uitsluitend aanwenden voor de financiering van de kosten voor digitalisering. Dit stimuleert het behoud van cultureel erfgoed, aldus de ministers.

Het wetsvoorstel, dat een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht, is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Officieel wordt naar het wetsvoorstel verwezen met de omschrijving: 'Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.'

De volledige tekst van het wetsvoorstel is beschikbaar via de website van de Rijksoverheid (pdf). Aldaar is ook de Memorie van Toelichting (pdf) te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie