HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD Biblion en VOB tekenen convenant om meer afstemming te creëren
25-03-2014
NBD Biblion en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 17 maart een convenant getekend om meer afstemming te creëren binnen de branche op het terrein van de landelijke ondersteuning.
Beide partijen werken in het belang van de openbare bibliotheken in Nederland en willen met dit convenant 'meer samenhang brengen in hun strategische en operationele uitgangspunten', zo stellen VOB en NBD Biblion in een persbericht (pdf). Ze willen een verdere versnippering van de ontwikkeling, beheer en exploitatie van landelijk aan te bieden diensten en producten aan de openbare bibliotheken tegengaan.

In het convenant is onder andere opgenomen dat beide partijen open en transparant naar elkaar zullen zijn. De werkzaamheden van beide partijen moeten zoveel mogelijk synergie opleveren ten behoeve van de openbare bibliotheken. De onderlinge afstemming moet het ook makkelijker maken om de eigen doelstellingen te realiseren. In het convenant wordt rekening gehouden met de rol van PSO's en de KB-nieuwe stijl, die ook een waardevolle rol hebben in het bibliotheekstelsel, aldus VOB en NBD Biblion.

Ap de Vries, directeur VOB: 'Er zijn heel veel partijen actief binnen en voor de openbare bibliotheekbranche. Dat levert bestuurlijke drukte op. VOB en NBD Biblion willen waar mogelijk hun strategie op elkaar afstemmen. Meer samenhang zorgt ervoor dat er meer energie is om in te zetten op de ondersteuning van de openbare bibliotheken.'

Henk Das, directeur van NBD Biblion: 'De leden van de VOB zijn doorgaans onze klanten. Het ligt voor de hand samen op te trekken en de branche gezamenlijk van dienst te zijn.'

Beide directeuren zullen gezamenlijke een uitwerkingsplan opstellen waarin de beschreven intenties uit het convenant komen te staan en de afspraken die hierover gemaakt worden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie