HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitname gemeentefonds: 8 miljoen in 2015, oplopend naar 12,2 miljoen in 2018
10-04-2014
Op 1 april 2014 hebben het ministerie van OCW, de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over het te volgen scenario met betrekking tot de uitname uit het gemeentefonds voor e-content, waarbij uitgegaan wordt van een bedrag van 8 miljoen in 2015, oplopend tot 12,2 miljoen in 2018.
Dit zogenoemde relatieve scenario start per 2015 met € 8 miljoen en loopt op tot € 12,2 miljoen in 2018. Dit komt neer op € 0,47 per inwoner in 2015, € 0,55 in 2016, in 2017 € 0,63 en in 2018 € 0,73 per inwoner. Het onttrekkingsbedrag is inclusief 20% voor de kosten van beheer, ontsluiting en marketing.

Dit scenario is met name gebaseerd op een onderzoek dat de Kwink Groep in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. In de begeleidingscommissie bij dit onderzoek, getiteld 'Actualisatie onderzoek: digitale content in de collectie van openbare bibliotheken' (pdf), heeft ook de VOB zitting gehad, naast BNL, VNG, SIOB en de Koninklijke Bibliotheek (KB).  Op 20 februari had de VOB aangegeven betrokken te willen worden bij overleg over de uitname uit het gemeentefonds en daarbij ook al verwezen naar het onderzoek van de Kwink Groep.

Het ministerie van OCW had de Kwink Groep opdracht gegeven de ontwikkeling van het benodigde inkoopbudget voor de periode 2015 - 2018 in kaart te brengen. Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
  • Hoe zal het – voor de gebruikers van de openbare bibliotheek relevante – digitale media-aanbod zich in de periode 2014-2018 ontwikkelen?;
  • Welk budget is in deze periode nodig voor de inkoop van deze digitale media voor gebruikers van de openbare bibliotheken?
Een werkgroep, bestaande uit Hans van Velzen, Lotte Sluijser (beiden vanuit de VOB Inkoopcommissie), Mariet Wolterbeek (vanuit de taskforce lobby bibliotheekwet), Liesbeth Vogelaar (Bibliocenter Weert) en Coen van Hoogdalem (VOB), heeft na bestudering van de aanbevelingen van de Kwink Groep geconstateerd dat het daarin genoemde groeipad en de hoogte van de uitname acceptabel en werkzaam zijn voor bibliotheken, zo meldt de VOB op 8 april.

De VOB meldt dat op 1 april het ministerie van OCW, VOB en VNG overeenstemming hebben bereikt over het te volgen scenario van relatieve groei.

De VOB voegt daaraan toe: 'De VNG deelt de zorg van de VOB over btw-afdracht. Op dit moment voert BNL, als aannemer, de landelijke digitale infrastructuur uit. BNL int ook de VOB omslaggelden en daarmee profiteren de bibliotheken van een volledige btw vooraftrek. De KB heeft deze mogelijkheid niet. Het ministerie van OCW erkent de urgentie van het probleem, maar heeft nog geen oplossing voorhanden.'
 
'Het groeipad en de hoogte van de uitname worden formeel vastgesteld in een overleg tussen de ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG. Dat overleg heeft inmiddels ook plaats gevonden en is soepel verlopen. Op dit moment wordt de uitname gelijktijdig voorgelegd aan de ministers van OCW en BZK en aan het bestuur van de VNG. Als het goed is zijn volgende week alle drie de partijen akkoord en kan de uitname in de meicirculaire van het ministerie van BZK worden meegenomen,' aldus de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie