HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reactie BNL op kritiek op e-bookplatform
04-04-2014
Op 3 april heeft BNL in een brief aan de directies van alle openbare bibliotheken gereageerd op de kritiek op het e-bookplatform die de laatste tijd is ontstaan. 
Het was met name het kritische artikel ‘Landelijke e-booksite is een drama’ van Jan de Waal dat veel (over het algemeen instemmende) reacties opriep. Ook tien Zuid-Hollandse bibliotheken toonden zich in een brief van 5 maart kritisch en bezorgd over het e-bookplatform en het nog te implementeren e-bookpluspakket.

Nadat BNL op 10 maart al had gemeld dat de introductie van het e-bookpluspakket voor onbepaalde tijd is uitgesteld zag zij zich genoodzaakt in een op 3 april per mail verstuurde brief aan de bibliotheekdirecties te reageren op de kritiek van de laatste tijd.

BNL wijst in de brief (pdf) onder andere op een aantal randvoorwaarden die het werk aan het e-bookplatform moeilijker maken en voegt daaraan toe: ‘Realiseert u zich alstublieft goed: dit is een gezamenlijke reis in een complex speelveld en we zijn nog maar net gestart.’

BNL geeft aan de landelijke marketingcampagne over het e-bookaanbod uit te zullen stellen tot na de zomer om eerst enkele zaken te kunnen verbeteren. BNL schrijft hierover: ‘We hebben in overleg met de VOB besloten het e-bookplatform eerst verder te verbeteren en bibliotheken beter te ondersteunen in de dagelijkse contacten met leden en potentiële gebruikers. Dat heeft echter wel gevolgen voor de planning van de marketingcampagne. We hebben daarom besloten de landelijke e-bookcampagne na de zomer te lanceren. Bij de ontwikkeling van het e-bookplatform zullen we meer aandacht besteden aan de uitleg van bepaalde keuzes. De volgende verbeteracties zijn inmiddels uitgezet:
• Leesapp: het inloggen, de leesbeleving en de informatie binnen de app. Er wordt een compleet nieuwe leesapp gebouwd momenteel.
• Website: categorie widget wordt verbeterd en de e-bookwebsite wordt gerestyled.
• Veelgestelde vragen en antwoorden: de bestaande veelgestelde vragenpagina wordt aangepast op basis van feedback, o.a. instructiefilmpjes en handleidingen.’

BNL geeft in de brief ook aan dat de functionaliteit voor het e-bookpluspakket binnenkort beschikbaar komt, maar dat die pas ‘live’ zal gaan nadat de werking daarvan volledig is uitgetest en naar tevredenheid verloopt. Gesprekken met uitgevers moeten in de zomer leiden tot toevoeging van meer recente titels aan het aanbod.

In reactie op de kritiek van de afgelopen weken schrijft Diederik van Leeuwen, directeur van BNL: ‘De afgelopen weken hebben wij diverse reacties en kritieken ontvangen die de indruk geven alsof wij vanuit BNL een geheel eigen koers varen en geen zicht of connectie hebben met de dagelijkse praktijk van de lokale bibliotheken of collectieve belangen. Dat beeld is niet correct. Ik wil nog eens benadrukken dat alle stappen, op zowel technisch, organisatorisch en marketingvlak, op zeer frequente basis met zowel de VOB (diverse commissies en de werkorganisatie) als met individuele bibliotheken (ons account-management en andere contacten) worden besproken en afgestemd. Bij de inkoop van e-booklicenties en de uitvoering van de marketingactiviteiten opereren we zelfs in direct opdrachtgeverschap van de VOB.’

In reactie op vragen vanuit het land meldt BNL verder onder andere nog: ‘Er wordt gesteld dat jeugdleden worden uitgesloten van het aanbod, echter op het platform zijn diverse titels voor de jeugd beschikbaar. Daarnaast is het basisaanbod van e-books ook met het jeugdlidmaatschap beschikbaar. In aanvang stonden een aantal uitgevers dit niet toe, maar wij koersen nu op het handhaven van deze situatie en hanteren dit als voorwaarde voor deelname met e-book titels. Het jeugdlidmaatschap blijft dus wat ons betreft toegang geven tot het basispakket. Voor meer recente titels zijn wij in gesprek met uitgevers om een speciale “Lezen voor je Lijst” app te ontwikkelen.’

BNL stelt in reactie op berichten over een uitleendienst voor e-books door uitgevers (‘spotify voor e-books’) dat bibliotheken met hun gezamenlijke budget voor uitgevers een significante partij zijn en bovendien levert BNL ‘zeer interessante informatie over (digitaal) leesgedrag’ aan de uitgevers. ‘Door samen van onze e-bookdienst een succes te maken kunnen we (…) uitgevers aangeven dat er geen noodzaak meer voor hen is een eigen “spotify voor e-books” te ontwikkelen, omdat wij die al hebben plus 4 miljoen (potentiële) lezers,’ aldus BNL.

Met betrekking tot de koppeling met lidmaatschapsgegevens (een van de punten in de brief van de Zuid-Hollandse bibliotheken, die schreven: ‘De informatie van BNL dat leners, ook na het verlopen van het lidmaatschap bij de bibliotheek, gebruik kunnen maken van het eventuele positieve saldo in het pluspakket, lijkt ons in de uitvoering onmogelijk’) reageert BNL: ‘Het platform kan geen koppeling maken met bepaalde lidmaatschapsgegevens (zoals looptijd abonnement, openstaande boetes). Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk een lezer online te blokkeren of de looptijd van het e-bookpluspakket gelijk te schakelen aan de looptijd van het abonnement. Voor uitwisseling van ieder gegeven dient er een koppeling gerealiseerd te worden met de lokale bibliotheeksystemen en deze dienen ook nog real-time met elkaar in verbinding te staan. Dit is niet wenselijk en doelmatig (financieel, technisch). Bovendien mogen we wettelijk gezien geen 18 e-books in een pakket verkopen als we deze niet kunnen uitleveren. De 18 vooruitbetaalde e-books moeten dus door BNL online uitgeleverd kunnen worden, ook als iemand daarna geen lid meer is van de bibliotheek (of als die bibliotheek na betaling niet meer bestaat).’

BNL meldt tenslotte dat met een aantal geselecteerde bibliotheken inmiddels afspraken zijn gemaakt om de door te voeren verbeteringen en uitbreidingen tijdens zomer te testen en daar waar nodig aan te passen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie