HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Helmond-Peel en werkgroep 'Behoud de Bieb' eens over gezamenlijk plan Bibliotheek Deurne
29-04-2014
Bibliotheek Helmond-Peel en de werkgroep 'Behoud de Bieb' hebben een akkoord bereikt over een gezamenlijk voorstel met betrekking tot de bibliotheekvoorziening in de gemeente Deurne. Eerder verdedigden beide partijen nog ieder hun eigen plan. Enkele weken geleden zette het bureau Questum hier nog een derde visie naast.
Bibliotheek Helmond-Peel stelt op haar website dat de twee partijen, die eerder nog niet volledig op een lijn zaten, zich inmiddels samen achter een gedeelde visie hebben geschaard.
De bibliotheek bij wijze van toelichting: 'Na de raadscommissie van de gemeente Deurne die op 16 april heeft plaatsgevonden, hebben de werkgroep en de openbare bibliotheek rond de tafel gezeten om de laatste verschilpunten te bespreken. Over het geheel is nu een akkoord bereikt.' 

Beide partijen stellen in hun gezamenlijke plan (pdf) onder andere voor uit te gaan van een bibliotheekvoorziening op een centrale plek in de Deurnese gemeenschap waar eenieder – dus zowel kinderen, jongeren als volwassenen - welkom is. Deze bibliotheekvoorziening zal kleiner zijn dan de huidige centrale bibliotheek aan de Markt, maar wel veel uren per week geopend, en liefst gevestigd in een multifunctionele accomodatie, vanwege de kruisbestuiving met andere organisaties.

'Het eerste jaar 2015 ziet de bibliotheek als een implementatiejaar. Om het bibliotheekplan voor 2015 uit te kunnen voeren zal Bibliotheek Helmond – Peel in deze transitieperiode een projectleider aanstellen die per 1 juli 2014 aan de slag kan gaan. In deze transitieperiode zal de openbare bibliotheek zich laten ondersteunen door een begeleidingsgroep, die zal bestaan uit een aantal vertegenwoordigers, direct uit de Deurnese gemeenschap. Aan de werkgroep Behoud de Bieb wordt door de openbare bibliotheek gevraagd om hierin mee te denken. Allereerst zal er in 2015 een centrale plek moeten komen waar de bibliotheek naar toe kan verhuizen. Daarnaast wordt er rekening mee worden gehouden dat de positionering van de bibliotheek in het basisonderwijs geleidelijk zal plaatsvinden,' zo wordt gesteld in het plan.

Verder wil de bibliotheek in het basisonderwijs een 'vraaggerichte positionering innemen', dat wil zeggen dat op verzoek van een school de bibliotheek naar de school toegebracht zal worden,' met een toegemeten collectie en met deskundige personele ondersteuning'. Met binnen de bibliotheekbranche ontwikkelde producten en diensten kan de bibliotheek een aanvullend modulair aanbod bieden, afhankelijk van de specifieke vraag vanuit het basisonderwijs. Bibliotheek Helmond-Peel laat de, eerder door haar voorgestelde, invoering van Biebsearch voor het voortgezet onderwijs vallen.

Aan de gemeente Deurne wordt gevraagd om de nieuwe bibliotheekfunctie met ingang van het jaar 2015 te financieren met een subsidie van 270.000 euro (exclusief huisvesting). Beide partijen voegen daaraan toe:  'Bij  het continueren van een opdracht aan Bibliotheek Helmond-Peel zijn geen grote onzekerheden in de toekomst aan de orde. Onzekerheden die er wel zouden zijn indien zou worden besloten om het contract met Bibliotheek Helmond – Peel te verbreken en in zee te gaan met andere, nu nog onbekende commerciële organisaties. Naast extra frictiekosten die dan in het geding zouden zijn spelen andere zaken zoals kostenverhogingen bij commerciële partners die bijv. geen BTW kunnen terugkrijgen van de Belastingdienst.'

Met dit laatste wordt verwezen naar bureau Questum, dat onlangs met een alternatief voorstel kwam aangaande de invulling van de bibliotheekvoorziening in Deurne na 2015. Het alternatief van Questum gaat uit van sterke inzet op de educatieve functie, in combinatie met het concept 'BiblioDeurne', een soort ruilbibliotheek, of 'ideële boekwinkel waar (gebruikte) boeken worden verkocht tegen zeer bescheiden bedragen', gerund door vrijwilligers.

Ruim een maand geleden meldde het Eindhovens Dagblad overigens nog dat de bibliotheek en werkgroep 'Behoud de Bieb' niet tot een vergelijk konden komen, na overleg dat enkele maanden in beslag nam en nadat de bibliotheek de plannen van de werkgroep als 'sympathiek en gedegen'  kenschetste. Het op het toneel verschijnen van Questum heeft beide partijen mogelijk toch nader tot elkaar gebracht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie