HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
ProBiblio en BiSC: 'Ga in gesprek over betekenis bibliotheek voor drie nieuwe gemeentelijke taken in sociaal domein'
01-05-2014
ProBiblio en Bibliotheek Service Centrum Utrecht (BiSC) stellen in een position paper dat het nu, zo kort na de gemeenteraadsverkiezingen, van belang is om met ambtenaren welzijn en (jeugd)zorg, brede welzijnsinstellingen en wethouders die (onderdelen van) het sociaal domein in hun portefeuille krijgen,  in gesprek te gaan over de rol van de bibliotheek binnen het sociaal domein. Beide organisaties organiseren in juni een conferentie over dit onderwerp.
'Bij gemeenten die zich de toegevoegde waarde van de bibliotheek in het sociaal domein nog niet realiseren is het van belang om nu in gesprek te gaan met ambtenaren welzijn en (jeugd)zorg, brede welzijnsinstellingen en wethouders die (onderdelen van) het sociaal domein in hun portefeuille krijgen. Dit is een uitgelezen kans na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Een concreet aanbod van de bibliotheek kan met behulp van de tabel in dit position paper in beeld gebracht worden.'
Dat zeggen Lydia de Jong van ProBiblio en Ronald Huizer van Bibliotheek Service Centrum Utrecht (BiSC) in een door De Jong geschreven position paper (pdf) over de rol die openbare bibliotheken kunnen vervullen bij de nieuwe gemeentelijke taken als gevolg van de drie grote decentralisaties (de zogenoemde '3D'). 

'De bibliotheek heeft een voorsprong als het gaat om het benaderen, betrekken en samenbrengen van diverse doelgroepen, het aanjagen van kennis en beleving door leesbevordering en overige activiteiten. Bovendien is de bibliotheek al een vertrouwde en betrouwbare plek voor verschillende doelgroepen in de gemeente', aldus het position paper, dat tot stand is gekomen met inbreng van een aantal bibliotheekdirecteuren uit Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

19 juni
ProBiblio en BiSC organiseren voor de tweede keer een conferentie over de grote mogelijkheden die de bibliotheek heeft om de gemeenten te helpen bij hun nieuwe taken.
De conferentie, op donderdag 19 juni van 11.00 tot 16.30 uur in Hotel Karel V te Utrecht, is een vervolg op de op 3 december 2013 gehouden bijeenkomst over hetzelfde onderwerp, dat inmiddels in de media toenemende aandacht krijgt, ook door de besluiten die de Tweede en Eerste Kamer hierover moeten nemen en al hebben genomen.
De conferentie biedt een uitgebreide update over de drie decentralisaties (AWBZ, participatie en jeugdzorg) en is erop gericht bibliotheken handvatten te geven, hun netwerk uit te breiden en te leren van elkaars 'best practises'. 

Na de verkiezingen van 19 maart wordt nu overal onderhandeld over nieuwe coalities en te benoemen wethouders. Dit wordt spannend, zegt De Jong, want gemeenten krijgen een veelheid aan extra taken toebedeeld, wat veel gaat vragen van bestuurders en ambtenaren. Gemeenten zoeken partners die met hen meedenken en hen helpen om problemen op te lossen.

De bijeenkomst op 19 juni is bedoeld voor directeuren en MT-leden van bibliotheken in heel Nederland. Verder kunnen bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht ambtenaren/wethouders van gemeenten en directeuren/beleidsmedewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen als gast meenemen..

Wat moet je weten?
Het position paper stelt de vraag wat een bibliotheek moet weten over haar omgeving om zich te kunnen positioneren ten opzichte van alle andere organisaties. De antwoorden zijn:
• De bibliotheek moet weten welke vergelijkbare diensten/activiteiten binnen het sociaal domein al beschikbaar zijn (bij brede welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven, etc). En of deze diensten/activiteiten geïnitieerd en gefinancierd zijn door de gemeente of door (welke?) andere partijen?
• Is er op een van deze terreinen een ondersteuningsbehoefte waaraan nog niet wordt voldaan en kan de bibliotheek hier wel voor zorgen, zo mogelijk samen met partners?
• De bibliotheek moet weten welke mogelijkheden er in haar werkgebied zijn om de eigen regie (toegang tot kennis en informatie, zelfontplooiing, participatie, beleving etc.) van burgers te versterken en ook weten hoe actief de gemeente zelf is op dit vlak. Dan weet je als bibliotheek wat je toegevoegde waarde is en welke diensten je kunt bieden.
• Ken je de tevredenheid van burgers over dit aanbod en wat kan de bibliotheek bijdragen om het aanbod te verbeteren en/of te faciliteren?

Tabel met onderwerpen
In een tabel met onderwerpen is aangegeven wat de bibliotheek per onderwerp kan doen. Het gaat om zaken als 'mentale functies en beleving', 'maatschappelijke participatie', 'onderwijs en een Leven Lang Leren', 'sociale contacten en sociale cohesie', 'aanbieden van informatie over de voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en participatie' en 'veiligheid leefomgeving'.

Goede voorbeelden
Desgevraagd meldt Lydia de Jong voorbeelden van bibliotheken te hebben die al goed bezig zijn en andere bibliotheken kunnen inspireren. ProBiblio en BiSC hebben over het onderwerp contacten met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten en de zogenoemde B7, die gepresenteerd werden tijdens het op 14 februari gehouden seminar van bureau The Alignment House.
De Jong benadrukt dat BiSC en ProBiblio al een hele tijd intensief met dit thema bezig zijn. 'We hechten er veel waarde aan om ons als branche gezamenlijk te profileren en best practices te delen.' 

Bibliotheken uit Utrecht kunnen vanwege een financiële bijdrage van de provincie Utrecht kosteloos deelnemen aan de conferentie op 19 juni.
Deelnemers uit de provincies Noord- en Zuid-Holland betalen € 85.
Voor overige (bibliotheek)organisaties kost deelname € 145.  

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van BZK, VWS, SZW en V&J organiseren gezamenlijk overigens een bijeenkomst over de decentralisaties in het sociaal domein onder de titel 'De Decentralisaties Dag'. Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 mei a.s.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie