HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Victorine van Schaick-Oeuvreprijs voor Wim Keizer
18-05-2014
Afgelopen donderdag, 15 mei, heeft Wim Keizer uit handen van Frank Huysmans de Victorine van Schaick-Oeuvreprijs ontvangen vanwege zijn vasthoudende bijdrage aan de openbaarheid binnen de openbare bibliotheekbranche en de systematische wijze waarop Keizer, vanaf de jaren zeventig heeft gebouwd aan een indrukwekkend oeuvre van nieuwsbrieven en andere redactionele bijdragen in onder meer Bibliotheek en Samenleving en Bibliotheekblad.
De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst bij ProBiblio in Hoofddorp ter gelegenheid van Keizers afscheid als ambtelijk secretaris van de Noord- en Zuid-Hollandse overleggen van directeuren van openbare bibliotheken en van de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN). Wim Keizer is per 1 mei met pensioen.

Wim Keizer ontvangt Victorine van Schaickprijs
Frank Huysmans overhandigt  de prijs aan Wim Keizer (Foto: ProBiblio)

Frank Huysmans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Victorine van Schaickfonds KNVI,  wees er in zijn lofrede op dat Wim Keizer, ondanks diens (binnen de branche ook wel bekritiseerde) dubbelrol als ambtelijk secretaris en als journalist, 'er naar het oordeel van het bestuur van het Victorine van Schaickfonds door de jaren heen in [is] geslaagd om op faire wijze van binnenuit verslag te doen van bestuurlijke en andere aangelegenheden in het openbaar bibliotheekwerk.' 

Keizers maandelijkse nieuwsbrieven (die aanvankelijk verschenen onder de titel Nieuwsbrief Vereniging PBC's, vanaf april 2003 met als titel Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk en de laatste jaren als WWW) vonden gretig aftrek onder branchegenoten en hebben in de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol vervuld in discussies over de openbare bibliotheken, aldus de jury.
De bijdrage van Wim Keizer was vooral dat hij binnen de sector de nodige kritische vragen durfde te stellen, zo stelt de jury. 'Omdat je, vermoeden wij, vond dat het nodig was dat ook de harde werkers op de werkvloer het recht hadden te weten wat zich in de directiekamers afspeelde. Het leidde tot een welhaast Vestdijkiaanse productiviteit: Wim schreef sneller, of in elk geval meer, dan de bibliotheekbranche kon lezen,' aldus Huysmans in zijn lofrede.

Wim Keizer blijft ook na 1 mei bijdragen leveren aan Bibliotheekblad en bibliotheekblad.nl. Daarnaast werkt hij aan een boek over de ontwikkelingen rond de bibliotheekvernieuwing gedurende de afgelopen decennia.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie