HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitgevers en auteurs in brief aan Bussemaker: voorkom marktverstoring e-books door bibliotheken
31-05-2014
De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) hebben op 26 mei gezamenlijk een brief gestuurd aan minister Bussemaker van OCW waarin zij de minister oproepen te voorkomen dat de nieuwe bibliotheekwet leidt tot verstoring van de markt voor e-books. 
De VvL en het NUV hebben de brief opgesteld in reactie op de (eerste termijn van de) behandeling van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) op 15 mei jl. 
Beide organisaties uiten in de brief hun zorgen over mogelijke onevenredige marktverstoring door bibliotheken, waardoor auteurs, uitgevers en bibliotheken worden belemmerd in mogelijkheden om in gezamenlijkheid tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor het uitlenen e-books via bibliotheken in Nederland.
VvL en NUV stellen dat tijdens de behandeling van de wet op 15 mei verschillende partijen de wens hebben uitgesproken dat het uitlenen van e-books onder de leenrechtexceptie van de Auteurswet moet vallen en zouden hebben aangegeven dat de huidige samenwerking tussen auteurs, uitgevers en bibliotheken ‘niet van deze tijd’ zou zijn.

Beide organisaties in de brief (pdf): 'Bibliotheken streven naar een dominante positie op de markt voor het e-book (naar eigen zeggen: een marktaandeel van 50%). Deze markt is echter nog volop in ontwikkeling en groeide het eerste kwartaal van 2014 met bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze indrukwekkende groei, is nog altijd slechts 1 op de 20 van de verkochte boeken een e-book. SEO Economisch Onderzoek heeft aangetoond dat de ambitie van bibliotheken op deze jonge markt kan leiden tot marktverstoring. 

'Het auteursrecht is een belangrijk recht. Het is verontrustend te merken dat er leden van de Tweede Kamer zijn die auteursrecht als een belemmering lijken te zien voor het actualiseren van de bibliotheekvoorzieningen. Er zijn voldoende mogelijkheden om met inachtneming van het auteursrecht tot een bibliotheekvoorziening te komen als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen,' aldus VvL en NUV.

In het door de Kwink Groep uitgevoerde onderzoek Actualisatie onderzoek digitale content (pdf) wordt reeds gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van discussies over oneigenlijke concurrentie met marktpartijen door bibliotheken.

Het NUV wees een jaar geleden in zijn reactie in het kader van de internetconsultatie over de bibliotheekwet ook al op het gevaar van marktverstoring. Zie ook dit interview met adjunct-secretaris Economische en Juridische Zaken Hans Osinga van het NUV, waarin hij een toelichting geeft bij de betreffende reactie in het kader van de internetconsultatie van april-mei 2013.

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) spande een proefprocedure aan tegen stichting Leenrecht, om via de rechter duidelijkheid te krijgen of e-books wel of niet onder het leenrecht vallen. Op 27 mei diende de zaak bij de Rechtbank Den Haag. Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest. In lijn met dit arrest vraagt de VOB de Haagse rechtbank om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om zo een principiële uitspraak te krijgen van het Hof. Er is nog geen uitspraak van de rechter in deze zaak.

De tweede termijn van het debat over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in de Tweede Kamer staat gepland op 3 juni.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie