HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Tweede Kamer achter Stelselwet; vijf amendementen aangenomen
10-06-2014
De Tweede Kamer heeft 10 juni het voorstel-Stelselwet openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen met vijf amendementen. Elf amendementen werden verworpen, waaronder die van Jasper van Dijk (SP) om te regelen dat elke gemeente tenminste één bibliotheekvestiging heeft (nr. 42). 
Ook Van Dijks amendement om te regelen dat leden van de landelijke digitale bibliotheek automatisch lid zijn van een fysieke bibliotheek (nr. 23) haalde het niet. Er waren ook zes moties ingediend, waarvan vijf het haalden en één niet.

De aangenomen amendementen zijn:
  • Nr. 45 van Mona Keijzer (CDA) en Vera Bergkamp (D66) waarbij in de desbetreffende wetsartikelen duidelijk wordt dat verplichtingen in de wet slaan op bibliotheken als rechtspersoon en niet op afzonderlijke vestigingen;
  • Nr. 10 van Bergkamp waarbij in artikel 5, voor de vijf bekende functies, wordt opgenomen dat die functies bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek;
  • Nr. 44 van Carla Dik-Faber (CU) en Bergkamp waarbij aan artikel 6 over de netwerkverantwoordelijkheid wordt toegevoegd dat de overheden zich bij de uitoefening van deze verantwoordelijkheid 'rekenschap geven van de gemiddelde afstand tussen de lokale bibliotheekvoorziening en de inwoners van de financierende gemeente of gemeenten'. In de toelichting staat dat de verantwoordelijkheid voor de afweging over lokale bibliotheekvoorzieningen lokaal blijft en dat de minister een systeemverantwoordelijkheid heeft.
  • Nr. 41 van Keijzer, Bergkamp, Dik-Faber, Jacques Monasch (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Roelof Bisschop (SGP) waarbij artikel 6 over de netwerkverantwoordelijkheid wordt aangevuld met 'de ingezetenen' als partij waarmee overlegd moet worden als een gemeente wil stoppen met subsidiëring van bibliotheekwerk. Toegevoegd wordt ook dat bij algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere regels kunnen worden gesteld over de wijze waarop ingezetenen en maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het beleid kunnen worden betrokken. De toelichting zegt dat juist buurtbewoners belanghebbenden zijn als het gaat om voorzieningen in de wijk, waaronder een openbare bibliotheekvoorziening. 'Aangezien bewoners hun eigen buurt het beste kennen, is het heel goed denkbaar dat zij zelf een initiatief kunnen ontwikkelen waardoor de desbetreffende bibliotheek toch voort kan bestaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inzetten van vrijwilligers of het combineren van de bibliotheek met een andere (commerciële) functies.' En: 'Hiermee wordt voor bibliotheekvoorzieningen een buurtinitiatiefrecht geïntroduceerd dat lijkt op het Britse model van een right to challenge of, mogelijk in sommige gevallen, een right to bid.'
  • Nr. 43 van Monasch, Jasper van Dijk, Dik-Faber, Jesse Klaver (GroenLinks) en Norbert Klein (50plus-Klein) om voor jongeren beneden 18 jaar geen contributie te heffen voor toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken. De toelichting zegt dat het voor het onderwijs van belang is dat in ieder geval AVI-boeken en boeken van de leeslijst hier onderdeel van uitmaken.
Vijf functies overeind
Het amendement nr. 26 van Keijzer en Arno Rutte (VVD) om de functies 'organiseren van ontmoeting en debat' en 'laten kennis maken met kunst en cultuur' te schrappen uit artikel 5 over de vijf bibliotheekfuncties haalde het niet. Dit betrof het enige VVD-amendement.
Ook amendement nr. 24 van Monasch om contributievrijstelling voor de jeugd ongeclausuleerd te regelen haalde het niet. Dat B&W mogen besluiten contributie van jeugdigen te heffen (tot maximaal de helft van de volwassenencontributie) blijf staan

De website van de Tweede Kamer publiceert de stemmingsuitslagen. Het volledige overzicht van de aangenomen en verworpen amendementen ziet er zo uit. En dat van de moties staat hier.

Kamer volgt Bussemaker
Minister Jet Bussemaker ontraadde vorige week in het Kamerdebat de beide genoemde, inmiddels dus verworpen, amendementen van Jasper van Dijk over de twee onderwerpen waar de Vereniging van Openbare Bibliotheken zich in haar lobby sterk voor gemaakt had (tenminste één bibliotheekvestiging per gemeente en koppeling van fysiek lidmaatschap aan digitaal lidmaatschap).
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
11-6-2014 18:07
Inmiddels zijn op de Kamersite ook de stemverhoudingen te zien.
SP, SGP en Partij voor de Dieren stemden tegen de wet.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie