HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB zet activiteiten LibrarySchool voort
18-06-2014
De activiteiten zullen worden ondergebracht in het VOB-programma ‘De bibliotheek onderneemt’, dat onderdeel is van de branchestrategie 2012-2016.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken zal de activiteiten van de LibrarySchool voortzetten, in een ander organisatorisch en inhoudelijk perspectief en voor de duur van een aantal jaren. Hierover hebben de VOB en de Stichting LibrarySchool onlangs een akkoord bereikt, zo is via een persbericht bekendgemaakt.

‘Programmatisch wordt aangesloten op de doelen uit De Bibliotheek onderneemt, namelijk versterking en innovatie van het ondernemerschap, het leiderschap en het werkgeverschap van bibliotheken. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke doel van de LS. De VOB richt zich in eerste instantie op het management, middenmanagement, projectleiders en “high potentials” van de bibliotheken.’

‘Voor de VOB telde bij de besluitvorming over de LS mee dat het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) haar coördinerende taak op het opleidingsdossier voor de branche heeft opgegeven vanwege bezuinigingen. De noodzaak voor deze taak is wel aanwezig, zo blijkt met regelmaat uit signalen van bibliotheken.

Binnen dit project gaat de VOB, in afstemming met het A&O-fonds Stiching BibliotheekWerk (SBW) deze taak oppakken. En daarmee de contacten met de initiële mbo- en hbo-opleidingen namens de branche nieuw leven inblazen.’

De VOB stelt zelf geen scholingsactiviteiten te zullen gaan organiseren, maar daartoe te gaan samenwerken met erkende (initiële) opleiders en de PSO’s. 'De bedoeling is dat er een flexibel opleidingsprogramma komt met een reeks afzonderlijke modules en kortdurende interventies (cursussen, trainingen, coaching), toegankelijk voor grotere aantallen deelnemers dan het programma van de eerdere LS. Er komt ruimte voor korte kennis- en uitwisselingsbijeenkomsten, debatten, ontmoetingen, lezingen op onverwachte locaties e.d. Thema’s zijn bijvoorbeeld leiderschap in transitie, vernieuwend bibliotheekmanagement, werknemers stimuleren tot ondernemerschap, waarde-creatie als fundament voor maatschappelijk ondernemerschap en creëren van lokale allianties. SBW gaat aan de slag met een database voor een compleet voor de branche relevant opleidingenoverzicht, een belangrijke randvoorwaarde voor dit project,'  aldus de VOB.

De in 2011 opgerichte Stichting LibrarySchool, een samenwerkingsproject van openbare bibliotheken en de Open Universiteit, gevestigd in de OBA, zette vorig jaar wegens geringe animo ervoor de activiteiten in Nederland stop.
'De Stichting Libraryschool zal zich binnenkort opheffen en de bestaande middelen en materialen overdragen aan de VOB. De stichting zette een jaar geleden haar activiteiten stil vanwege een lage deelname aan haar scholingsactiviteiten. Dit leidde tot een heroverweging op doelen en taken van de LS en vooral op haar positie binnen de branche. Geadviseerd werd op zoek te gaan naar een sterkere binding met de branche. Daaropvolgend zijn de gesprekken tussen de besturen van Stichting Libraryschool en VOB gestart met de bovenstaande ontwikkeling als resultaat,' aldus de VOB in het persbericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie