HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rotterdam: bibliotheek en gemeente nog niet eens over financiële claims na verzelfstandiging
03-07-2014
Onderzoek door een onafhankelijke derde partij heeft nog niet geleid tot een oplossing voor het verschil van mening tussen de Stichting Bibliotheek Rotterdam en de Gemeente Rotterdam over de financiële claims van de biblotheek opdat na de verzelfstandiging een verantwoord weerstandsvermogen kan worden opgebouwd.
Dit blijkt uit een brief (pdf) die B&W van Rotterdam 16 mei naar de gemeenteraad hebben gestuurd. De brief stond vermeld op een lijst openstaande toezeggingen van B&W (pdf) bij de agenda van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) op 25 juni. De commissie wil graag een reactie van het nieuwe college van B&W. De brief van 18 mei was nog geschreven namens het oude college. Uit het videoverslag van de commissievergadering blijkt dat er nog geen nieuwe reactie was.

Het verschil van mening gaat er vooral om dat de bibliotheek meent bij de verzelfstandiging (per 1 januari 2013) onvoldoende geld te hebben meegekregen om een verantwoord weerstandsvermogen te kunnen opbouwen. Daardoor kan te weinig aan het gewenste 'cultureel ondernemerschap' worden gewerkt.

Het onderzoek (uitgevoerd door KPMG) is het resultaat van overleg tussen gemeente en bibliotheek, in het kader waarvan in februari werd afgesproken dat een onafhankelijke derde partij de financiële claims die de bibliotheek bij de gemeente had neergelegd naar aanleiding van de onzorgvuldige verzelfstandiging per 1 januari 2013, zou toetsen.

Aanbod
B&W schrijven dat ze de bibliotheek op basis van de uitkomsten van het onderzoek een aanbod hebben gedaan. In de brief staat vermeld wat het inhoudt. Maar de bibliotheek heeft het aanbod geweigerd. Als reden noemt de brief dat de bibliotheek van de gemeente de toezegging wil dat een eventuele waardevermindering bij overdracht van de Materiële Vaste Activa gecompenseerd wordt door de gemeente. De gemeente is daartoe vooralsnog niet bereid, omdat zij een gezamenlijk proces wil vervolgen. Daarbij hoort dat de overdrachtswaarde en toekomstige boekwaarde van de activa op de balans gezamenlijk nader worden onderzocht. B&W melden ook nog toegezegd te hebben dat een eventuele afwaardering op die Materiële Vaste Activa niet ten laste wordt gebracht van het door de gemeente op basis van het onderzoek aangeboden weerstandsvermogen

B&W hebben het hele dossier 'bibliotheek' overgedragen aan het nieuwe college. Dat moet zich nu over de kwestie uitspreken.

Ontslagen personeel
In de brief wordt ook het probleem vermeld dat ontslagen personeelsleden van de bibliotheek een veel slechtere rechtspositie hebben dan toen ze nog gemeenteambtenaar waren. B&W hebben aangeboden dat zij bij sollicitaties op functies binnen de gemeente Rotterdam gelijkgesteld worden met alle medewerkers van de gemeente. Zij kunnen dus tegelijk met Rotterdamse ambtenaren solliciteren op openstaande gemeentelijke functies.

Eerdere berichten over bibliotheek en gemeente Rotterdam verschenen op 27 februari en 20 februari.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie