HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Innovatieraad kiest 'driesporenmodel' om verschillende soorten innovatie te ondersteunen
03-07-2014
De Innovatieraad van het SIOB heeft een driesporenmodel ontwikkeld om verschillende soorten innovatie te ondersteunen en om focus aan te brengen in de betrokkenheid van de raad bij activiteiten.
In een notitie beschrijft de Innovatieraad hoe hij met het model diverse soorten innovatie wil ondersteunen, en hoe deze over drie sporen loopt, te weten: 'versterken', 'groeien' en 'inspireren'. Het model maakt onderdeel uit van de visie op bibliotheekinnovatie van de raad. De raad wil de in openbare bibliotheken aanwezige innovatiekracht stimuleren, onder andere met behulp van krachtenbundeling en het creëren van draagvlak. Daarmee worden eveneens de investeringen in en inhoudelijke richting van de landelijke innovatieagenda bepaald, aldus een bericht op de SIOB-website over het driesporenmodel.

Met het spoor 'versterken' duidt de raad op organisaties of personen bij wie/waar innovatie routine is en die daarmee voor lopen op haar medebibliotheken. Van deze organisaties valt wat te leren, aldus de raad, die er daarom voor wil zorgen dat deze organisaties of personen opgemerkt worden en een duwtje in de rug krijgen om successen en lessen te delen. Een aantal organisaties/personen binnen dit spoor krijgt (meer) jaarlijkse bijdrage. De raad selecteert deze organisaties/personen die in ruil voor de bijdrage kennisdelingsactiviteiten onernemen.
Met betrekking tot het spoor 'groeien' zegt de Innovatieraad: ''Geslaagde ideeën of initiatieven lukt het soms niet om buiten de (regionale of inhoudelijke) grenzen te komen vanwege bijvoorbeeld onvoldoende prioriteit, budget of een overdaad aan bureaucratie. Om innovatie structureel onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering van bibliotheken, is het noodzakelijk dat bestaande goede ideeën een kans krijgen om door te groeien en dat de resultaten ervan blijvend zijn. Ideeën in deze categorie zijn niet direct disruptive,  maar dragen bij aan het vernieuwend vermogen van een organisatie.' In het kader van dit spoor worden bestaande projecten ondersteund tbv opschaling cq doorontwikkeling. De raad kiest een aantal projecten uit de inventarisatie, 'gebaseerd op legitimatie uit toekomstperspectief van Commissie Cohen'.
In het kader van het spoor 'inspireren' zegt de raad: 'Voor het komen tot echt vernieuwende ideeën moet er ruimte zijn voor experimenten, creativiteit en inspiratie, om baanbrekende vernieuwingen te signaleren en ermee te experimenteren. Van groot belang is hier om bij het navelstaren weg te blijven en externe invloeden en adviezen op te zoeken: het onbekende in plaats van het vertrouwde.'  In het kader van dit spoor krijgen ideeën een bijdrage om een stap verder te komen. De raad selecteert een aantal ideeën, via 'ophalen', onder andere tijdens Innovatiedoedag en biebtobieb.

De Innovatieraad heeft al twee ideeën bekendgemaakt die in het kader van het laatste spoor geselecteerd zijn: Gevonden! en Semcobieb. Beide ideeën, die ontstonden tijden de Innovatiedoedag van 21 mei jl, krijgen een bijdrage zodat ze de komende maanden verder uitgewerkt kunnen worden. De raad motiveert zijn keuze voor Gevonden! ,een postercampagne met posters met daarop afbeeldingen van bibliothecarissen die zichzelf met hun expertise beschikbaar stellen, aldus: 'De raad koos voor Gevonden! omdat het de bibliothecaris in de kijker zet en die rol wil aanpakken; de bibliothecaris moet de bescheidenheid overwinnen en trots zijn. Daarnaast heeft het ook een HRM-component: welke expertise / talenten heeft een bibliothecaris van nu nodig. Het zal een behoorlijk aantal medewerkers uit hun comfort zone gaan halen. Dat is goed omdat bij veel innovaties van de afgelopen jaren voor de makkelijke, want technische weg is gekozen (een app, een website, een virtuele cursus) zonder die goed te verbinden aan de dagelijkse praktijk.'
De raad koos voor Semcobieb 'omdat het een spannend experiment is: wat gebeurt er als je een gebouw (van de bibliotheek, of al leegstaand) leeghaalt en openstelt voor haar gebruikers om hun passie te vinden?'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie