HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Deurne onderzoekt naast subsidierelatie ook inkooprelatie voor openbaar bibliotheekwerk
04-07-2014
De gemeenteraad van Deurne heeft 1 juli besloten om vast te houden aan een maximumbedrag van € 250.000 aan subsidie voor openbaar bibliotheekwerk in de gemeente in 2015. Om die reden is een gezamenlijk plan van Bibliotheek Helmond-Peel en de lokale Werkgroep Behoud de Bieb, waarvan de kosten (exclusief huisvesting) begroot waren op € 270.000, afgewezen.
Een minderheid in de raad, bestaande uit CDA (4 zetels), Progressief Akkoord/GroenLinks (2) en Transparant Deurne (2), steunde door middel van een amendement wel het plan en wilde daar € 320.000 voor uit trekken. Maar de coalitiepartijen, bestaande uit DOE! (5 zetels), DeurneNu (5 zetels) en VVD (4 zetels), gesteund door de PvdA (1), hielden vast aan het collegevoorstel. Verantwoordelijk wethouder is Nicole Lemlijn van DOE!. In het vorige college was dat Jasper Ragetlie, thans het enige raadslid van de PvdA. Hij was het die bureau Questum om advies had gevraagd en tevens om een alternatief plan in te dienen.

Voorkeur, binnen voorwaarden
De raadscommissie Samenleving sprak 16 april over drie plannen: van Bibliotheek Helmond-Peel, Werkgroep Behoud de Bieb en Questum. Na die vergadering waren Helmond-Peel en de werkgroep het eens geworden. In een commissievergadering op 14 mei werd opiniërend over de plannen gesproken. Het voorstel van B&W (pdf) meldt dat de commissie voorkeur had voor de plannen van Helmond-Peel en de werkgroep, mits die wel binnen de gestelde randvoorwaarden vallen (de genoemde € 250.000, behoudens kleine aanloop-overschrijdingen). Maar als dat niet kan lukken, wordt een ‘inkooptraject’ met meerdere partijen opgestart.

Subsidie- en inkooprelatie
Nu het plan van Helmond-Peel en de werkgroep niet aan die randvoorwaarden voldoet, gaan B&W het inkooptraject starten, hoewel ook de bibliotheek nog een alternatief plan kan indienen.
Het collegevoorstel meldde daarover: ‘Als het gaat om de bibliotheekvoorziening dan is deze altijd vormgegeven door middel van een subsidierelatie. U heeft aangegeven deze voort te willen zetten en in de voorwaarden de door u gemaakte keuzes te borgen. Het is ook mogelijk een bibliotheekvoorziening in te kopen. Hiermee wordt het mogelijk dat ook andere partijen dan de bestaande zich inschrijven op de vormgeving van de gewenste voorziening (of combinaties). Er bestaan alternatieve aanbieders, zoals andere bibliotheken, Karmac, of bijvoorbeeld welzijnsinstellingen die op deelproducten iets te bieden kunnen hebben.’

Overlap in functies
B&W hadden ook gemeld dat de huidige bibliotheek vormgeeft aan vijf kernfuncties (lezen, educatie, kennis, ontmoeting en cultuur). ‘Tegelijk is er ook overlap met andere door de overheid gesubsidieerde instellingen zoals gemeenschapshuizen (ontmoeting), onderwijs (educatie) en Cultuurcentrum (cultuur). Gezien de beperkte middelen is het aanbrengen van focus en voorkomen van overlap belangrijk. De kernfuncties voor de inrichting van de bibliotheek ‘nieuwe stijl’ zijn lezen en kennis. Als men meer kan bieden binnen de geschetste middelen, dan is dat positief, doch geen randvoorwaarde’.
Het voorstel meldt ook dat de subsidie in 2010 nog € 630.000 was. Het bedrag wordt afgebouwd tot € 250.000 in 2015. In 2012, 2013 en 2014 was het nog € 592.000, € 563.000 respectievelijk bijna € 436.000.
Het gezamenlijk plan (pdf) van bibliotheek en werkgroep zat bij het collegevoorstel.

Verslagen in lokale media
Het Weekblad voor Deurne citeert 3 juli in een verslag van de raadsvergadering Ruud Hakvoort, directeur van de bibliotheek, die het besluit van de gemeenteraad betreurenswaardig noemt. ‘De raad heeft duidelijk gemaakt dat er geen rek zit in de financiën. Maar ik denk niet dat we ons nu moeten terugtrekken als partij. Na deze teleurstelling moeten we de rug rechten. We hebben als bibliotheek een verantwoordelijkheid naar onze klanten. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De stekker eruit trekken; daarmee zouden we veel mensen tekort doen.’
Ook het Eindhovens Dagblad deed op zijn site 2 juli kort verslag van de vergadering. En op 3 juli meldde ook deze krant dat de bibliotheek nu een nieuw voorstel voorbereidt, zonder de werkgroep.

Eerdere berichtgeving over Deurne verscheen op 10 april en 29 april.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
5-7-2014 14:17
Aanvulling:
Het Eindhovens Dagblad meldde 4 juli dat de Werkgroep Behoud de Bieb zich inderdaad heeft opgeheven, daar er volgens die groep geen sprake meer zal zijn  van een volwaardige bibliotheek: http://www.ed.nl/regio/deurne-e-o/deurne/behoud-de-bieb-deurne-opgeheven-1.4435790

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie