HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
IFLA lanceert Lyon Declaration over vrije toegang tot informatie
21-08-2014
De IFLA heeft op 18 augustus tijdens haar congres in Lyon de zogeheten Lyon Declaration on Access to Information and Development gelanceerd. Met de verklaring wordt aandacht gevraagd voor het belang van vrije toegang tot informatie voor iedereen.
De ondertekenaars hopen met de tijdens het World Library and Information Congress gelanceerde Lyon Declaration invloed uit te oefenen op de zogeheten post-2015 ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties,  waarvoor op dit moment consultaties plaatsvinden, als opvolger van de in 2000 opgestelde Millenniumdoelen, die in 2015 aflopen.

Met de Lyon Declaration roepen de ondertekenaars de VN-lidstaten op te erkennen dat vrije toegang tot informatie en de vaardigheden om deze goed te kunnen gebruiken noodzakelijk zijn voor duurzame ontwikkeling en democratische samenlevingen, reden waarom het recht op vrije toegang tot informatie erkent dient te worden in de VN-ontwikkelingsagenda. De ondertekenaars vragen de VN het bovenstaande in de ontwikkelingsagenda vast te leggen door er op toe te zien dat:
- erkend wordt dat iedereen recht heeft op toegang tot informatie en data, terwijl tevens het recht op privacy gerespecteerd wordt;
- het grote belang erkend wordt van lokale overheden, informatiebemiddelaars en informatieinfrastructuur en van een open internet om het bovengenoemde recht op vrije informatie waar te kunnen maken;
-  beleid, standaarden en wetgeving geïmplementeerd worden die waarborgen dat er sprake is van een structurele financiering en integere omgang met de informatievoorziening, alsmede de preservatie en beschikbaarstelling van informatie door overheden;
- er streefdoelen en indicatoren ontwikkeld worden die het mogelijk maken te kunnen meten wat de impact van vrije toegang tot informatie en data is, zodat er jaarlijks over gerapporteerd kan worden in een  Development and Access to Information (DA2I) report.

Onder de ruim 130 ondertekenaars van de Declaration bevinden zich onder andere ook EBLIDA, FOBID en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek Archief & Documentatie (VVBAD).

De Lyon Declaration kan nog ondertekend worden tot augustus 2015 en is toegankelijk via www.lyondeclaration.org. Tot september 2015 wil de IFLA de Declaration via verschillende wegen onder de aandacht brengen, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau, met als doel dat het belang van toegang tot informatie wordt erkend in de ontwikkelingsagenda, die de VN eind 2015 zal lanceren.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie