HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Landelijke dag laaggeletterdheid en digitale vaardigheden
12-09-2014
Er wordt gesproken door Michaëla Merkus, Willem Houtkoop en Jos Debeij, en landelijke bibliotheekpartners presenteren hun plannen voor 2015.
Op 13 november wordt in het Utrechts Centrum voor de Kunsten onder het motto ‘een groter bereik met de bibliotheek als verbindende schakel’ een dag rondom laaggeletterdheid en digitale vaardigheden georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van de PSO’s en het SIOB. Het persbericht: ‘Een goede samenwerking bepaalt in grote mate het succes van de strijd tegen laaggeletterdheid. Bibliotheken werken nauw samen met partners en zijn de verbindende schakel in het lokale netwerk. Met nieuwe partners en nieuwe programma’s verbreedt de bibliotheek haar terrein. Bibliotheken bereiken steeds meer door een goed afgestemd aanbod voor het verbeteren van taalvaardigheid en digitale vaardigheden.  Op brede schaal investeren in taal en digitale vaardigheden heeft positieve effecten op welzijn, arbeidsmarktpositie, participatie en gezondheid van burgers.’

Michaëla Merkus, senior adviseur bij Movisie, spreekt over actief burgerschap: ‘In de participatiesamenleving wordt veel (meer) verwacht van de burger. Voor de kwetsbare burgers is dit zeker niet vanzelfsprekend. Wat betekent participatie en actief burgerschap voor hen? Wat vraagt het van burgers om zelf de regie te voeren, verantwoordelijkheid te nemen, zelfredzaam te zijn? En welke rol speelt het vrijwilligerswerk in de participatiebevordering van kwetsbare burgers?’

Willem Houtkoop, expert onderzoeker bij het ECBO, vertelt over het onderzoek naar de groep laaggeletterden en digibeten: ‘Hoe ziet deze groep eruit en hoe ontwikkelt laaggeletterdheid zich in Nederland? ‘80% van de werkende laaggeletterden vindt dat ze geen verdere scholing nodig hebben. Zij ervaren zelf hun lage taalniveau niet als belemmering, terwijl het hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kan beperken. De update van de onderzoekscijfers stelt bibliotheken in staat hun dienstverlening beter af te stemmen op de doelgroep laaggeletterden en digibeten.’

Jos Debeij, sinds 1 september 2014 hoofd van de stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o.) van de Koninklijke Bibliotheek, zet de toekomstige inhoudelijke lijn van de bibliotheek neer met betrekking tot het thema van deze dag. Daarnaast reageert hij op de presentaties van de voorgaande sprekers.

Daarnaast presenteren landelijke bibliotheekpartners hun plannen voor 2015, opmerkelijke feiten en andere zaken die bibliotheken beslist van hen moeten weten.

Het middagprogramma is in vier thema’s opgedeeld; bij ieder thema is er aandacht voor zowel beleid en als voor praktijkvoorbeelden, met ruimte voor uitwisseling en discussie.
Meer informatie is hier te vinden, inschrijven kan hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie