HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Innovatieraad honoreert drie projecten
25-09-2014
De Innovatieraad van het SIOB heeft drie projecten geselecteerd die vanwege hun vernieuwende karakter in aanmerking komen voor ondersteuning. Het gaat om de projecten Durf te vragen!,  Raspberry Pi en Wijsheid in crisistijd.
In samenspraak met de geselecteerde projecten wordt onderzocht welke vorm van ondersteuning het meest wenselijk is. Daarnaast geeft de raad aandachtspunten mee, zoals bijvoorbeeld het combineren of aanhaken met bestaande initiatieven, zo wordt gesteld op de website van het SIOB.

Over de drie projecten meldt de Innovatieraad kort:
Durf te vragen! (Esther Valent) zoekt de vragensteller op en geeft antwoorden op basis van betrouwbare bronnen. Het promoot daarmee de informatieve functie van de bibliotheek.
Raspberry Pi (Bibliotheek Kennemerwaard) wil jongeren kennis laten maken met programmeren en het onderzoeken en uitvoeren van nuttige toepassingen voor de bibliotheek met behulp van de Raspberry Pi.
Wijsheid in crisistijd (Noord Oost Brabantse Bibliotheken) gaat op zoek naar inspiratie en veerkracht in tijden van onzekerheid, door met elkaar diepgaand in gesprek te gaan over de collectie.

In juni koos de Innovatieraad al twee ideeën die voortkwamen uit de Innovatiedoedag op 21 mei voor ondersteuning: Gevonden! en Semcobieb. (Zie ook dit bericht)

In de periode juli-september is een update uitgevoerd van de oorspronkelijke inventarisatie van Edwin Mijnsbergen, die heeft geleid tot een uitbreiding van het aanvankelijke aantal van 94 innovatieve projecten naar inmiddels 155 projecten. Deze update is bijna afgerond en de weerslag ervan zal binnenkort op de SIOB-site gepubliceerd worden, zo meldt het SIOB.

In voorbereiding op een bijeenkomst van de Innovatieraad op 18 september werd uit Mijnsbergens geactualiseerde lijst van 155 projecten een shortlist gemaakt, waarbij de 155 projecten zijn 'gecoheniseerd', zoals de Innovatieraad het noemt, dat wil zeggen: 'het toekennen van projecten aan verschillende Cohen-doelstellingen'.  Twintig van de op deze wijze 57 gescoorde projecten zijn op de shortlist terecht gekomen. De Innovatieraad heeft de drie bovengenoemde projecten uitgekozen, omdat hij verwacht dat een bijdrage het betreffende project verder zal helpen. Niet alle projecten zijn nog gescoord: in november zal de innovatieraad weer bijeenkomen om de resterende projecten te bespreken.

Het is de bedoeling dat het selectieproces uiteindelijk resulteert in een lijst van maximaal tien bibliotheken die volgens de Innovatieraad in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning. Deze tien projecten worden geacht zo veel potentie te hebben dat ze opschaling naar landelijk niveau verdienen. 'Daarmee komt ook een innovatielandkaart tot stand, inclusief een route naar de Bibliotheek van de Toekomst,' aldus het SIOB. In het artikel 'Op weg naar een innovatielandkaart' (pdf) beschrijven Johan Stapel en Adeline van den Berg (auteur van de Innovatieagenda)  het proces en de criteria achter de komst van de innovatielandkaart.

Zie ook het op 14 augustus op deze site gepubliceerde interview met Erna Winters, voorzitter van de Innovatieraad.
Erna Winters geeft op haar eigen weblog nadere uitleg over de gevolgde procedure en de keuzes van de Innovatieraad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie