HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Integratie datacollectiesysteem en datawarehouse niet gelukt
27-09-2014
Het is niet gelukt het landelijke Datawarehouse (DWH) van Bibliotheek.nl (BNL) te vullen vanuit het Datacollectiesysteem (DCS) van ProBiblio. Dienstverlening van ProBiblio en andere PSO’s, o.a. op het gebied van marketing, draait nu nog op het door ProBiblio ontwikkelde DCS. De marketingdienstverlening van PSO’s zal echter naar verwachting in de toekomst plaatsvinden vanuit een marketingplatform dat onderdeel is van de landelijke digitale infrastructuur.
De website van BNL meldde erover: ‘Dit platform gaat het DCS en de marketingdatabase – die nu nog bij ProBiblio draaien – op termijn vervangen. De dienstverlening door PSO’s die nu op dat DCS/MDB [marketingdatabase – red.] draait zal daarmee in de toekomst ondersteund worden vanuit de landelijke infrastructuur. We hebben ProBiblio bereid gevonden om te participeren in een pilot van waaruit e.e.a. zal worden uitgewerkt. We verwachten dat andere PSO’s, ongeacht of deze wel of geen gebruik maken van de DCS/MDB, ook hierop aanhaken.’

Technische problemen
BNL zegt verder: ‘Aanvankelijk was het de opzet om het landelijke DWH te vullen vanuit het DCS. Testen maken duidelijk dat dit stuit op aanzienlijke technische problemen. Om voortgang te boeken bij het vullen van het DWH hebben we besloten de data direct te onttrekken aan het ILS [lokale en provinciale Integrated Library Systems – red.]. Uitgangspunt is dat in 2014 wordt gestart met de opzet van een landelijk marketingplatform dat connecties heeft met verschillende onderdelen uit de landelijke infrastructuur, zoals het landelijk DWH, CRM [Customer Relationship Management – red.] en de WaaS [Website as a Service – red.]. De rol van BNL en straks de KB [Koninklijke Bibliotheek – red.] richt zich hoofdzakelijk op het beheren en beschikbaar stellen van de landelijke infrastructurele componenten en tools.
In 2015 wordt, op basis van de resultaten uit de pilot, het marketingplatform samen met de branche verder uitgewerkt. Hierna volgt de transitie van de huidige management- en marketingdiensten van de PSO’s naar de landelijke infrastructuur, afhankelijk van de dienst, in de loop van 2015 dan wel 2016’, aldus BNL op 23 september.

Verklaring februari
In een gezamenlijke verklaring onder een bericht over het BNL-jaarplan 2014 op Bibliotheekblad.nl lieten Luc van Klink (ProBiblio) en Dennis Eijsten (BNL) 11 februari over het DWH en DCS weten: ‘Om mogelijke verwarring te voorkomen, is het wellicht zinnig te specificeren over welke systemen het hier gaat. BNL heeft het landelijke datawarehouse (DWH) ontwikkeld; een verzameling digitale gegevens van openbare bibliotheken, afkomstig uit het bibliotheeksysteem. Het initiële doel van het DWH is het ondersteunen van beleids- en branche-informatie.
Bij de gezamenlijke PSO’s is het Data Collectie Systeem (DCS) ontwikkeld, ten behoeve van management- en marketing dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan campagnemanagement, nieuwsbrieven, advertising, online onderzoek, rapportagedashboards en vastlegging gegevens van marketingacties.
De data die in beide systemen aanwezig zijn, vertonen een zekere mate van overlap. Is dat ernstig? Nee. Is dat efficiënt? Nee.
Reden voor BNL en de PSO’s om de afspraak gemaakt te hebben de integratie van beide systemen te gaan realiseren.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de bestaande dienstverlening die op beide systemen gebaseerd is, gecontinueerd wordt.
Een en ander klinkt eenvoudiger dan het is. Dergelijke complexe systemen integreren is bepaald geen sinecure!
Specialisten van zowel BNL als de PSO analyseren de diverse alternatieven om tot integratie te komen. De uiteindelijke keuze zal afhangen van het meest efficiënte en effectieve alternatief, waarbij technische (on)mogelijkheden zeker een rol zullen spelen.’

Kosten?
Het is niet bekend hoeveel provinciaal geld en OCW-geld er gemoeid was met het jarenlang naast elkaar bestaan van DCS en DWH.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (4)

Frans Bergfeld
30-9-2014 08:37
Is het niet een goed idee om aan B.NL te vragen te stoppen met de ontwikkeling van hun DWS en het geld dat hier mee vrij valt ter beschikking te stellen aan ProBiblio met als opdracht een DCS voor heel Nederland te bouwen. Het DCS van ProBiblio werkt tenminste....
Diederik van Leeuwen
1-10-2014 19:48
Dit is is nou juist de bedoeling: geld besparen, dubbel werk voorkomen. Het DWH en DCS zijn niet 1-op-1 te vergelijken noch in werking, noch in wijze van data verzamelen. En het DWH werkt prima, alleen leveren de bibliotheken hun data nog niet aan (terwijl dit wel is overeengekomen en de koppelingen daarvoor ook bij alle systemen voorhanden zijn - en overigens per 1 jan as een verplichting wordt vanuit de WSOB, maar dat terzijde).

Waar jij aan refereert (vermoed ik) is dat de tools op het DWH niet zo ver zijn ontwikkeld als bij Probiblio - en dat klopt. Daarom proberen we samen 'the best of both worlds' te maken: een landelijk, centraal DWH waar alle bibliotheken aan meedoen, een tool-set voor uitvoeren van marketing die PSO's (en anderen) kunnen inzetten voor marketing-acties.

Overigens zijn er ook al diverse rapportage en CRM- opties beschikbaar bij het DWH - ik nodig je graag uit je te verdiepen in wat er allemaal al mogelijk is / klaar staat voor gebruik, of laat je goed voorlichten - door Probiblio bijvoorbeeld...
Irene Annegarn
27-10-2014 14:00
In een terzijde merkt de heer Van Leeuwen op dat het per 1 januari een verplichting wordt van uit de WSOB om data aan te leveren.
Artikel 11 van het wetsvoorstel gaat over gegevenslevering. De leden 1 en 3 gaan over gegevenslevering aan de KB over de collectie, ten behoeve van de gezamenlijke catalogus. De artikelen 2 en 4 gaan over gegevenslevering aan de minister, voor de beleidsontwikkeling; het betreft niet tot de persoon herleidbare gegevens van gebruikers en personeel.
Meneer Van Leeuwen, waar in het wetsvoorstel staat dat bibliotheken verplicht worden gegevens te leveren voor marketingdoelstellingen?
Irene Annegarn
27-10-2014 14:02
Herstel: De leden 2 en 4 gaan over gegevenslevering aan de minister.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie