HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Lawaaioptocht tegen sluiting Bibliotheek Schoonoord
01-10-2014
Scholieren bieden morgen aan de wethouder opgehaalde handtekeningen aan, ook andere vestigingen van de Bibliotheek Coevorden worden door bezuinigingen getroffen.
De kinderen in Schoonoord zijn het niet eens met de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de gemeente waardoor de bibliotheek in Schoonoord met sluiting wordt bedreigd, zo bericht Coevorden aan Huis. Zij hebben daarom een protestactie op touw gezet. Er zijn handtekeningen verzameld, die morgenmiddag in de bibliotheek aan wethouder Jeroen Huizing van Coevorden worden overhandigd. Voorafgaand vindt er een zogenoemde ‘lawaaioptocht’ plaats die bedoeld is om het gemeentebestuur ‘wakker te schudden’. Het lawaaiprotest in Schoonoord haalde ook Hart van Nederland.

Bezuinigingen treffen niet alleen het bibliotheekwerk in Schoonhoven. De Stichting Openbare Bibliotheken Coevorden ziet zich genoodzaakt om de filialen in Dalen, Schoonoord, Aalden en Oosterhesselen te sluiten, aldus RTV Drenthe. In de betreffende dorpen zouden uitgiftepunten op scholen moeten komen, waarbij alleen in Coevorden en Sleen een volwaardige bibliotheek resteert.

Op haar website meldt de bibliotheek dat zij, ‘volgende op een goed en constructief overleg met wethouder Huizing van Coevorden’, een aangepaste begroting 2015 bij de gemeente heeft ingediend. ‘Hierin worden voorstellen gedaan voor de toekomstige vormgeving van de bibliotheekfunctie in de gemeente. Het plan speelt in op de bezuinigingsopgave van de gemeente, met zoveel mogelijk behoud van onmisbare functies als leesbevordering, het ontwikkelen van leesplezier en het bevorderen van informatieverwerving. Uiteindelijk beslist het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad over het plan en de vraag of de gemeente de gevraagde middelen beschikbaar wil blijven stellen voor bibliotheekwerk.

In de visie van de bibliotheekstichting blijven vanaf 2017 in Coevorden en Sleen volwaardige bibliotheken bestaan. In Schoonoord, Oosterhesselen, Aalden en Dalen wil de stichting komen tot aan de basisscholen gelieerde bibliotheekvoorzieningen, waarbij ook voor volwassen leden een basisvoorziening aanwezig blijft. Tevens wil de bibliotheek alle scholen in de gemeente Coevorden de mogelijkheid bieden om vormen van het de Bibliotheek op school te introduceren.  Bibliotheek op school is op basisscholen in andere Drentse gemeenten inmiddels succesvol geïntroduceerd. Voorwaarde is dan wel een eigen bijdrage vanuit de scholen.

Met het plan, dat dus zoveel mogelijk de kernfuncties van de bibliotheek voor de samenleving behoudt, kan de gemeentelijke subsidie stapsgewijs verder worden afgebouwd van ruim € 800.000 in 2014 tot ongeveer € 550.000 vanaf 2017. Nadere gesprekken met de gemeente moeten uitwijzen in hoeverre en wanneer de planonderdelen hun invulling krijgen. Eerder overwoog het college een korting naar €250.000 vanaf 2017, maar de gemeenteraad vond dit een te ver gaande bezuiniging.

Consequentie van het plan is overigens dat niet alleen per 2015 de bibliobussen uit de gemeente verdwijnen - uitvloeisel van de eerdere bezuinigingsopgave 2011-2105 - maar ook dat de huidige bibliotheken in Aalden en Dalen (september 2015) en Schoonoord en Oosterhesselen (in de loop van 2016) in hun huidige vorm verdwijnen. Het stichtingsbestuur acht dit uiterst pijnlijk, maar vreest dat dit onontkoombaar zal blijken gezien de gemeentelijke bezuinigingsvoornemens.

Mochten deze forse bezuinigingen inderdaad worden doorgevoerd, dan zal dat ook gevolgen hebben voor de personeelsformatie. In overleg met werkgever Biblionet Drenthe en de gemeente Coevorden zal dan, na de definitieve gemeentelijke besluitvorming, in november 2014 een personeelsplan worden opgesteld voor de betrokken medewerkers’, aldus de bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie