HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Geen fusie BiSC en ProBiblio, want ‘1 en 1 werd geen 3’; wel convenant
02-10-2014
Bibliotheek ServiceCentrum Utrecht (BiSC) en ProBiblio hebben hun plannen om te gaan fuseren afgeblazen. Zij meldden dit in een bericht aan de bibliotheken in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.
In het bericht staat: ‘In lijn met de landelijke ontwikkelingen in het stelsel van openbare bibliotheken hebben BiSC en ProBiblio het afgelopen jaar onderzocht op welke wijze zij hun samenwerking kunnen bestendigen en uitbreiden. Wij zullen dit traject niet besluiten met een fusie. De samenwerking zal worden gecontinueerd en we zijn voornemens die op korte termijn vast te leggen in een convenant.’

Vorig jaar maart maakten beide organisaties bekend intensief te willen samenwerken. Later bleek dat er ook gesproken werd over fusie. Het jaarverslag 2013 (pdf) van ProBiblio meldde erover: ‘In augustus starten BiSC en ProBiblio een onderzoek naar de manieren waarop beide organisaties verregaand kunnen samenwerken en mogelijk integreren. BiSC en ProBiblio streven ernaar met één werkorganisatie de bibliotheken beter van dienst te zijn bij het realiseren van hun missie. De samenwerking of fusie moet leiden tot: meer kennis, sterkere processen van bibliotheken en de nieuwe organisatie (backoffice en frontoffice), sterker netwerk dat meer vernieuwing van de branche tot stand brengt, minder organisatiekosten, grotere inkoopkracht.
Medio 2014 wordt besloten of beide organisaties daadwerkelijk zullen fuseren.’

‘Geen extrapolatie’
Op de vraag waarom de fusie niet doorging, antwoordde Mireille Pondman, directeur van BiSC: ‘De synergetische effecten die we al bereikt hadden door de intensivering van onze samenwerking, bleken bij een fusie niet te extrapoleren. Kortom, 1 en 1 werd geen 3 en daar was het voor provincie en onze bibliotheken wel om te doen. Aangezien een fusie geld en energie kost, moet er uiteraard op de korte of middellange termijn wel winst zitten. Die bleek niet tot nauwelijks aanwezig. Met ProBiblio gaan we de opgebouwde samenwerking borgen (vooral op het gebied van systemen). Daarnaast hebben we het afgelopen jaar twee “co-schappen” binnen de provincie gerealiseerd; een met Bibliotheek Utrecht voor de doorontwikkeling en beheer van de provinciale collectie en het collectioneren, de andere met Bibliotheek Eemland voor het benutten van haar ervaring en expertise (en succes) met de Bibliotheek op school. Dat zullen we het komende jaar voortzetten.’

‘Onontkoombaar’
In juni 2014 meldde de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts in een memo (pdf, zie punt 2) aan de Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC) over BiSC: ‘De fusie met een andere provinciale ondersteuningsorganisatie is onontkoombaar. BiSC is een relatief kleine organisatie en om haar heen zijn de afgelopen jaren naast ProBiblio nog twee ondersteuningsorganisaties ontstaan die meerdere provincies bedienen. De keuze voor ProBiblio en daarmee voor samenwerking met Noord- en Zuid-Holland past in de Randstedelijke oriëntatie van onze provincie. ProBiblio werkt bovendien al langer voor zowel Noord- als Zuid-Holland en heeft daarom ervaring bij bijvoorbeeld het verantwoorden van haar activiteiten naar de verschillende subsidiegevers Tenslotte passen beide organisaties goed bij elkaar. Waar ProBiblio sterk is in innovatie is BiSC sterk in beheer en organisatie van de basistaken. De Utrechtse bibliotheken kunnen door deze fusie beter bediend worden op het gebied van innovatie en de dienstverlening kan goedkoper worden als gevolg van schaalvoordelen. Bij BiSC is aangedrongen om deze verwachte voordelen te concretiseren door een 0-meting en effectmeting. BiSC (en ProBiblio) hechten zeer aan het oordeel van de provincie en informeren ons regelmatig over de voortgang. Als reactie op het voornemen tot fusie heb ik positief gereageerd.’

Anne Rube, directeur van ProBiblio, reageerde nog niet op de vraag waarom de fusie niet doorging.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie