HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor vestigingen KopGroep Bibliotheken
08-10-2014
De door het college van Schagen voorgestelde bezuinigingen van vier ton (ofwel 40%) zal leiden tot sluiting van de bibliotheken in Callantsoog, ’t Zand en Tuitjenhorn.
KopGroepdirecteur Mannes Westra op Dichtbij.nl: ‘Dat de bibliotheek een bijdrage zou moeten leveren aan de bezuinigingen, was bekend. De bibliotheekdirectie heeft het afgelopen half jaar overleg gevoerd met de ambtenaren en verschillende alternatieven doorgerekend. Daarbij is in kaart gebracht wat de maatschappelijke gevolgen van de verschillende bezuinigingsvarianten zijn, voor zowel de jeugd, volwassenen als ouderen. Ook is gekeken naar de consequenties voor het onderwijs. KopGroep Bibliotheken heeft daarbij de ervaringen gebruikt met de jeugdbus die in de gemeente Hollands Kroon rijdt. Het college kiest echter alleen op basis van de financiën, zonder het belang van goede bibliotheekvoorzieningen mee te wegen.’

Volgens Westra is de inzet van een jeugdbus geen goed alternatief. ‘De ervaringen in Hollands Kroon leren echter dat de jeugdbus geen volwaardige vervanging is van een bibliotheek. Voor veel kinderen wordt het moeilijker om boeken te lenen. Zij kunnen nog maar eens in de drie weken in de jeugdbus terecht, terwijl bijvoorbeeld beginnende lezertjes uit groep 3 vaak ware boekenverslinders zijn. Uitwijken naar de bibliotheek in Markt 18 zal voor veel ouders geen optie zijn.’

In het Noordhollands Dagblad zegt Westra: ‘En hoe durven ze bij de gemeente Schagen te schrijven dat de bibliotheek de lijn en argumentatie van deze nota van de gemeente volgt? En dat wij achter dit voorstel staan? Dat is absoluut niet het geval! Het afgelopen half jaar hebben wij overleg gevoerd met ambtenaren en verschillende alternatieven doorgerekend. Daarbij is in kaart gebracht wat de maatschappelijke gevolgen zijn van vijf varianten voor zowel de (school)jeugd als volwassenen en ouderen. Toch kiezen ze voor de slechtst denkbare variant! Ben Blonk, toen als wethouder Zijpe, zei nog tijdens een Ridderzaaldebat in Slot Schagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen dat ’boeken boven wegen’ zouden moeten gaan als het aankomt op snijden in de financiële huishouding van de nieuwe gemeente Schagen. Twee jaar later is deze belofte blijkbaar vergeten. Ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar niet zo!’

Als de plannen van het college doorgaan levert de bibliotheek in 2016 100.000 euro in, het jaar erop 250.000, oplopend naar 384.557 euro in 2018.

Op haar website gaat de bibliotheek uitvoerig in op de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de dienstverlening: ‘Het college van Burgemeester en Wethouders van Schagen wil 40% bezuinigen op de bibliotheeksubsidie. In dit voorstel blijft de bibliotheek in Markt 18 gespaard, maar alle andere bibliotheken in de gemeente moeten dan gesloten worden. Op die manier worden de inwoners van de voormalige gemeenten Harenkarspel en Zijpe de dupe van de bezuinigingen!

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vond in Slot Schagen een drukbezocht Ridderzaaldebat plaats. Woordvoerders van de elf politieke partijen waren het over een ding roerend eens: dat bezuinigen op het bibliotheekwerk in de mate waarop de gemeente Hollands Kroon dat had gedaan wat hen betreft uitgesloten was. Ben Blonk, toenmalig wethouder van de gemeente Zijpe, gaf in dit debat publiekelijk aan dat er naar andere posten gekeken zou moeten worden als Schagen in de financiële huishouding zou moeten snijden. Bijvoorbeeld in het wegenonderhoud. “Boeken boven wegen” kopte de Schager Courant op 19 oktober 2012. Twee jaar later is deze belofte blijkbaar vergeten.

Dat de bibliotheek een bijdrage zou moeten leveren aan de bezuinigingen was bekend. De bibliotheekdirectie heeft het afgelopen half jaar overleg gevoerd met de ambtenaren en verschillende alternatieven doorgerekend. Daarbij is in kaart gebracht wat de maatschappelijke gevolgen van de verschillende bezuinigingsvarianten zijn, voor zowel de jeugd, volwassenen als ouderen. Ook is gekeken naar de consequenties voor het onderwijs. KopGroep Bibliotheken heeft daarbij de ervaringen gebruikt met de jeugdbus die in de gemeente Hollands Kroon rijdt. Het college kiest echter alleen op basis van de financiën, zonder het belang van goede bibliotheekvoorzieningen mee te wegen.

In het collegevoorstel wordt de jeugdbus straks ingezet op plekken waar de bibliotheken verdwijnen. De ervaringen in Hollands Kroon leren echter dat de jeugdbus geen volwaardige vervanging is van een bibliotheek. Voor veel kinderen wordt het moeilijker om boeken te lenen. Zij kunnen nog maar eens in de drie weken in de jeugdbus terecht, terwijl bijvoorbeeld beginnende lezertjes uit groep 3 vaak ware boekenverslinders zijn. Uitwijken naar de bibliotheek in Markt 18 zal voor veel ouders geen optie zijn.

Door eerdere bezuinigingen van de voormalige gemeente Zijpe heeft KopGroep Bibliotheken in 2012 de vestigingen in 't Zand en Callantsoog al moeten omvormen tot  onbemande bibliotheken". Nu moeten deze bibliotheken helemaal dicht.

Ook de bibliobus is al eerder wegbezuinigd en daardoor heeft de bibliotheek in Tuitjenhorn een regiofunctie gekregen. Veel leden uit onder meer Dirkshorn en Waarland maken nu gebruik van deze vestiging. Als die bibliotheek ook dichtgaat worden al deze mensen en de leden uit Warmenhuizen en Tuitjenhorn op achterstand gezet ten opzichte van de inwoners van de stad Schagen. Straks is dit nog de enige plaats in de gemeente die een bibliotheek heeft. Een bijkomend argument om het bezuinigingsvoorstel af te wijzen is dat de bibliotheek in Markt 18 niet groot genoeg is om alle leden uit de gemeente op te vangen. De vestiging kampt nu al met ruimtegebrek, de collecties van de drie verdwijnende bibliotheken passen daar niet in. Daarnaast zal het voor veel mensen, zoals senioren, geen reële mogelijkheid zijn om naar Schagen te reizen voor een bibliotheekbezoek.

De vestiging in Tuitjenhorn wordt ook druk bezocht door scholen, die daar deelnemen aan educatieve programma’s. Het verdwijnen van deze bibliotheek betekent een verschraling van de lessen leesbevordering, boekpromotie en mediawijsheid in het onderwijs. En dat terwijl laaggeletterdheid algemeen onderkend wordt als een groot maatschappelijk probleem. In sommige delen van de Noordkop is het percentage laaggeletterden zelfs hoger dan gemiddeld. Door de leesmogelijkheden te beperken zal laaggeletterdheid alleen maar toenemen in plaats van afnemen. Leesvaardigheid bouw je op door veel te lezen. Als de collegeplannen doorgaan zal dat een stuk moeilijker worden voor veel inwoners van de gemeente Schagen.

In het bezuinigingsvoorstel wordt vooruitgelopen op digitale ontwikkelingen. Het college verwacht dat de meeste mensen over een paar jaar voornamelijk e-books lezen. De realiteit is echter dat momenteel slechts 4% van alle Nederlandse boektitels digitaal wordt aangeboden. Naar verwachting is het marktaandeel in 2016 tussen de 8 tot 10%. Volgens onderzoek van het gerenommeerde tijdschrift Boekblad zal dat percentage pas in 2025 tussen de 40 en 60% liggen. Voortschrijdende digitalisering als argument voor huidige bezuinigingen is dus niet realistisch’, aldus KopGroep Bibliotheken.

Sympathisanten kunnen hun steun betuigen door het tekenen van een online petitie of in een van de bibliotheekvestigingen hun handtekening te zetten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie