HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe FOBID-Commissie RDA benoemd
14-10-2014
In het kader van de implementatie van RDA (Resource Description and Access) in Nederland is besloten een nieuwe RDA-commissie onder auspiciën van FOBID, geleid door de KB, te formeren.
Op de oproep voor kandidaten kwam veel respons, aldus FOBID in een persbericht. Het FOBID-bestuur heeft de samenstelling van de commissie bekrachtigd en de volgende leden benoemd: Nel ten Burg (Bibliotheek Rijksmuseum), Arjan Dekker (KB), Frits de Gooijer (UB Utrecht), Martijn Hartman (ministerie van Defensie), Karin Lodder (KB, voorlopig voorzitter), Linda de Man (NBD/Biblion), Liesbeth Schenck de Jong (DOB Den Haag), Ina Schmidt (HB Fontys Eindhoven), Peter Schouten (Ingressus).

De RDA-Commissie is samengesteld uit deskundigen op het terrein van de bibliografische regelgeving en ontsluiting uit Nederlandse bibliotheken die de RDA ook gebruiken. Er zitten vertegenwoordigers in van de KB, UB’s, OB’s, SHB, WSWB en Bibliotheek.nl.

FOBID noemt als doelen van de RDA-Commissie:
  • Het borgen van de kennis van de toepassing van de RDA-regels in Nederland.
  • Ondersteunen van en klankbord zijn voor de RDA helpdesk.
  • Voorzien in de behoefte aan een Nederlands standpunt in vragen omtrent de toepassing van RDA. Deze vragen kunnen zowel van de werkvloer (via de RDA Helpdesk) komen als vanuit de EURIG, het Europees samenwerkingsverband ten behoeve van de implementatie van RDA.
  • Aansluiten bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van RDA (EURIG, JSC, IFLA).
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van RDA (Resource Description and Access)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie