HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Evaluatie tweede certificeringsronde bibliotheken
17-10-2014
Bibliotheken zijn zeer tevreden over het auditproces, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door IVA-data.
In de periode 2010-2013 hebben alle bibliotheken waar een audit is uitgevoerd een uitnodiging gehad om mee te doen aan een evaluatieonderzoek, zo laat de Stichting certificering openbare bibliotheken weten. Ruim 97% van de aangeschreven bibliotheken hebben meegedaan aan dit onderzoek, waarbij vragen zijn gesteld over het proces, de (deskundigheid van de) auditor en de audit zelf. Dankzij dit hoge responspercentage ontstaat een waardevol inzicht in hoe bibliotheken certificering waarderen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit stelt SCOB in staat om de goede punten vast te houden en aanpassingen door te voeren waar nodig. Veel van de genoemde verbeterpunten zijn al verwerkt in de nieuwe norm, andere punten worden in de komende periode aangepakt.

De respondenten zijn bijzonder tevreden over het auditproces. Op een schaal van 1 tot 5 scoort het informeren over de voortgang met 4,23 het laagst, gevolgd door de informatieverstrekking over de verschillende onderdelen van de audit 4,26, de geschiktheid van het auditprogramma 4,31, de bereikbaarheid van de auditor en het certificeringsbureau 4,40 en het behalen van de vooraf afgesproken planning scoort met 4,41 het hoogst. Het gemiddelde rapportcijfer voor het auditproces bedraagt 7,65.

Aan het evaluatieonderzoek hebben voornamelijk directeuren deelgenomen (81 procent). De overige respondenten zijn kwaliteitsmanager of hebben een andere managementachtergrond, al dan niet als MT-lid. De hoogte van de gekwalificeerde functies is een goede indicatie van het belang dat het management hecht aan de certificering.

Van de 156 bibliotheken die voor de certificering in aanmerking komen (153 openbare bibliotheken en 3 organisaties ten behoeve van mensen met een leesbeperking) hebben 6 bibliotheken deelname geweigerd. Van de resterende 150 bibliotheken hebben er 146 deelgenomen aan de evaluatie, ofwel een respons van 97,3 procent. De belangrijkste reden is inzicht in het belang van kwaliteitscertificering voor de bibliotheek. De hoge mate van betrokkenheid komt ook tot uiting in de circa 300 suggesties en opmerkingen die door de respondenten zijn aangegeven in de 7 vragen met open antwoorden.

Het resultaat van de certificeringsaudit is dat 143 bibliotheken zijn gecertificeerd en 3 bibliotheken onder voorbehoud zijn gecertificeerd, ofwel een certificeringsgraad van 97,9 procent van de deelgenomen bibliotheken. De kwaliteitsaudits zijn uitgevoerd door 9 onafhankelijke auditoren.

Inmiddels is de derde certificeringsronde van start gegaan. Meer daarover in Bibliotheekblad 12/2014.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie