HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
FlevoMeer Bibliotheek raadpleegt achterban over te varen koers
29-10-2014
Voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn met welk beleid de bibliotheek de toekomst tegemoet treedt.
FlevoMeer Bibliotheek heeft de ambitie als publieke instelling ook in de toekomst een duurzame maatschappelijke rol te spelen. Op dit moment onderzoekt de organisatie of haar huidige functie moet veranderen en welke koers ze de komende jaren inzet’, zo schrijft de bibliotheek op haar website.

In het kader van het onderzoek werd er een online enquête gehouden en zijn er interviews afgenomen, alsmede gesprekken gevoerd met partners is en de visie van het personeel gevraagd. Voor het eind van het jaar zal de koers voor het beleid van de toekomst duidelijk zijn.

‘Alle nieuwsbriefabonnees hebben namens de directie van FlevoMeer Bibliotheek een online vragenlijst ontvangen om haar maatschappelijke waarde te meten. De respons is met bijna 25% zeer hoog en ruim voldoende om betrouwbare uitspraken over de totale populatie van leden en bezoekers te kunnen doen. Men vindt FlevoMeer Bibliotheek (zeer) belangrijk in de lokale samenleving. Lezen en lenen wordt gezien als belangrijkste functie, gevolgd door “verstrekker van kennis en informatie”, “samenwerkingspartner van het onderwijs” en “leer- en werkplek”. Voor niet-leden blijken de aspecten ontmoetingsplek en organisator van activiteiten en cursussen belangrijker dan voor leden.

Naast de onderdelen lezen en informatievoorziening is ook het rendement van de sociale cohesie en maatschappelijke participatie onderzocht. FlevoMeer Bibliotheek werkt bij deze laatste onderdelen samen met veel andere maatschappelijke instellingen. Behalve facilitering en een betrouwbare samenwerkingspartner geeft FlevoMeer Bibliotheek invulling aan haar rol als verbindende schakel in de samenleving. Uit het onderzoek komt naar voren dat ze als grote publieksvoorziening op dit gebied nog meer van waarde kan zijn’, aldus de bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie