HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
DOK en De VAK: gezamenlijk aanbod voor de jeugd
07-11-2014
Directies van de Delftse bibliotheek en het centrum voor kunsteducatie en de wethouder lichten morgen hun plannen toe.
DOK en De VAK zien toekomst in een gezamenlijk aanbod voor jeugd (0 t/m 14 jaar) en scholen op het gebied van cultuureducatie, taalondersteuning en talentontwikkeling, zo meldt DOK op haar website. Het college van B&W heeft deze toekomstvisie voor De VAK en DOK vastgesteld.

Het centrum voor kunsteducatie De VAK biedt cursussen aan voor alle kunstvormen: dans, muziek, theater, schrijven, nieuwe media, beelden en mode, die jaarlijks meer dan 5000 cursisten trekken. Bovendien komen alle kinderen in het primair onderwijs en de eerste drie jaar in het voortgezet onderwijs via De VAK in contact met kunst en cultuur.

De bibliotheek: ‘Aanleiding voor een nieuwe visie voor De VAK en DOK is de financiële crisis en de veranderende vraag uit de samenleving: minder vraag, minder volwassen leden en meer jeugdleden bij DOK en digitalisering van de samenleving. De focus op jeugd tot en met 14 jaar levert het meeste maatschappelijk rendement op. Zij kunnen namelijk een leven lang profiteren van wat ze op jonge leeftijd leren op het gebied van cultuur en taal. Bovendien groeit de vraag binnen deze leeftijdscategorie.

Vanwege de keuze voor jeugd t/m 14 jaar en de samenwerking met scholen vervalt het vrijetijdsaanbod van De VAK in de huidige vorm. De gemeente stelt het vrijetijdsdeel van De VAK in de gelegenheid te onderzoeken hoe dit kan en hoe de verandering daarnaartoe het beste vorm kan krijgen. Ook wordt bekeken hoe het vrijetijdsdeel van De VAK het beste begeleid kan worden bij de overstap naar cultureel ondernemerschap op de vrije markt.

Ook bij DOK zal het aanbod voor volwassenen (fictie en non-fictie) krimpen en zich richten op goede aansluiting met het landelijk beschikbare digitale leesaanbod en aanvraagservices via overige bibliotheken.
In de nieuwe programmabegroting is voor cultuur een extra bezuinigingsopdracht opgenomen, van € 300.000 in 2017 oplopend naar € 600.000 vanaf 2018. Hiermee komt de bezuinigingsopdracht voor cultuur in totaal op € 1,2 miljoen in 2018. De intentie is deze totale opdracht te beleggen bij De VAK en DOK samen.

Binnenkort start een onderzoek naar hoe de visie het beste uitgevoerd kan worden. Het onderzoek zal uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de bezuiniging, de te maken keuzes en of deze realistisch en wenselijk zijn. Zowel DOK als De VAK hebben aangegeven kansen te zien in de aansluiting van programma’s rondom taal- en cultuureducatie voor jeugd. Het onderzoek vormt de basis voor verdere besluitvorming. Daarna volgt een plan voor de uitvoering.

De besluitvorming over de bezuinigingsopdracht maakt deel uit van de begrotingsbehandeling in december. De inhoudelijke behandeling van de toekomstvisie is in het tweede kwartaal van 2015’, aldus de bibliotheek.

Morgen, zaterdag 8 november, worden de plannen in het leescafé van DOK Centrum van 13.15 tot 14.45 uur toegelicht door cultuurwethouder Ferrie Förster en de directeuren Ria Zonneveld (De VAK) en Margot Nicolaes (DOK).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie