HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
In 2013 6695 personeelsleden; 26,5 % minder in vijf jaar tijds
20-11-2014
In 2013 waren er 6695 personeelsleden werkzaam in openbare bibliotheken. Dat is 1175 minder dan in 2012, toen het er nog 7870 waren. Ten opzichte van het ‘topjaar’ 2008, met 9110 personeelsleden, heeft er zich in vijf jaar tijds een daling voorgedaan met 2415 personeelsleden, ofwel 26,5 %.
Dit blijkt uit de statistiekcijfers van het CBS over openbare bibliotheken sinds 1999, waarin nu ook het jaar 2013 is opgenomen. Het CBS meldt sinds 2005 geen cijfers meer over de PSO’s.

Ook andere cijfers tonen een dalende tendens. De gemeentelijke subsidies bedroegen in 2013 € 438,4 miljoen euro. In 2012 was het nog € 452,1 miljoen en in topjaar 2010 € 457,8 miljoen.

Het aantal uitleningen daalde van 92,33 miljoen in 2012 naar 84,39 miljoen in 2013.
Bij boeken voor volwassenen ging het om een daling van 44,397 miljoen naar 39,674 miljoen, bij die voor de jeugd van 40,796 miljoen naar 38,027 miljoen

Wat ingeschreven gebruikers betreft waren er in 2013 1,62 miljoen volwassenen. In 2012 was het 1,74 miljoen. Bij de jeugd was stabiliteit: 2,230 miljoen in 2012 en 2,238 miljoen in 2013.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (4)

Wim Keizer
20-11-2014 12:13
Ruim een kwart minder personeelsleden in vijf jaar. Je kunt ook kijken naar arbeidsjaren. In 2009 waren dat er 5220 en in 2013 4003. Dus 1217 minder, ofwel 23,3%. Glas nog net iets meer dan driekwart vol ;-).

Ik vind twee dingen zeer ergerniswerkend aan deze CBS-statistiekcijfers.
In de eerste plaats is dat het feit dat nu al jarenlang alleen maar de traditionele cijfers worden verzameld en gepubliceerd: materiaalbezit, uitleningen, geregistreerde gebruikers, huisvestings-, media- en personeelskosten.
Helemaal niets over ondersteuning van scholen, aantal verstrekte inlichtingen, aantal laaggeletterden dat door toedoen van bibliotheken iets minder laaggeletterd werd, aantal mensen dat iets mediawijzer werd, aantal bezoekers van informatieavonden, kortom alles wat iets kan zeggen over de befaamde social return on investment waar Hans Veen ons naar leert kijken.

Dan ten tweede: in 2005 heeft iemand bij de toenmalige VOB bedacht dat PSO's externe bedrijven zijn en dat hun gegevens niet meer moeten meetellen in de CBS-cijfers over openbaar bibliotheekwerk (die voornamelijk door de VOB via de BIS-gegevens worden aangeleverd). Maar hoewel ze toch al weer jaren tot "het stelsel" behoren, is het nog steeds niet gelukt om de cijfers (met terugwerkende kracht) weer op te nemen. En zo kunnen we dan lezen dat de provincies in 2008 8,5 miljoen euro subsidie verstrekten. Ja, maar dat was alleen wat ze rechtstreeks aan bibliotheken gaven. Wat ze aan PSO’s subsidieerden staat er niet bij. Dat was in 2013 35,4 miljoen. Samen dus 43,9 miljoen euro voor openbaar bibliotheekwerk van de provincies .
Nu VOB, SIOB of wie er nog meer over gingen daartoe onmachtig waren, is m'n hoop gevestigd op de KB met haar wettelijke stelsel- en monitortaken.
Dit geldt overigens ook voor het eerste deel van m'n ergernis (ontbreken van cijfers die relevant zijn om iets zinnigs te kunnen zeggen over het nut van belastingeld voor openbare bibliotheken).
Wim Keizer
20-11-2014 12:49
Correctie: de genoemde 8,5 miljoen euro van provincies aan bibliotheken (voornamelijk WSF) was over 2013, dus niet over 2008.
Afdeling Digitale bibliotheek
20-11-2014 16:30
Wat ook aardig is om te vermelden: de totale baten bedragen in 2013 550 miljoen euro. Als je daar de PSO's bij optelt, gaat er in het openbare bibliotheekwerk een kleine 600 miljoen euro om. En dan heb ik SIOB, VOB en BNL nog niet meegenomen.
Wim Keizer
21-11-2014 19:36
Ook de VOB besteedde aandacht aan de CBS-statistiekcijfers, uiteraard op haar eigen wijze: http://www.debibliotheken.nl/nc/de-vob/publicaties/nieuws/bericht/cbs-cijfers-openbare-bibliotheken-2013-uit/
In lees dat de VOB relevante kengetallen gaat berekenen. In een linkje naar “Kengetallen bibliotheken” (http://www.debibliotheken.nl/de-branche/stelsel/kengetallen-bibliotheken/) lees ik ook dat veel overheden en adviesorganen de openbare CBS-cijfers raadplegen om te komen tot beleidsvorming. Net als de openbare bibliotheken zelf. Ook dat de VOB de cijfers als een PR-instrument gebruikt, waarmee de positionering van bibliotheken beter voor het voetlicht gebracht kan worden.
Juist om die reden is het zo belangrijk dat er (ook) andere cijfers dan de traditionele openbaar worden gemaakt door het CBS en het dat hele openbare bibliotheekwerk (dus inclusief PSO’s) in kaart wordt gebracht.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie