HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitstel van ‘eenvoudig gastlenen’ nodig tot voorjaar 2015
20-11-2014
Zelfs het ‘eenvoudige gastlenen’ dat 1 januari 2015 zou ingaan blijkt minder eenvoudig te zijn dan in september werd gedacht, toen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een drietal roadshows organiseerde over het project ‘Nationale Bibliotheekpas’, waarvan gastlenen een onderdeel is. Besloten moest worden de ingangsdatum van eenvoudig gastlenen enkele maanden uit te stellen. Voorlopig wordt nu gedacht aan 1 maart 2015.
Zoals in september werd gemeld, houdt ‘eenvoudig gastlenen’ (ofwel fase 1 van gastlenen) in dat wie een geldige bibliotheekpas heeft voor de uitleenfunctie van Openbare Bibliotheek A (‘de thuisbibliotheek’) gratis een bibliotheekpas kan krijgen van alle andere openbare bibliotheken in Nederland (‘de gastbibliotheek’). Materialen die in de thuisbibliotheek geleend waren, moeten daar teruggebracht worden. Materialen van de gastbibliotheek moeten worden ingeleverd in de gastbibliotheek. Bij fase 2 is dat niet meer nodig en kan men overal lenen en terugbrengen.

Technische problemen
De VOB-site meldt onder ‘Gastlenen’ dat de reden voor het uitstel is dat er, anders dan eerst was gedacht, kans bestaat op technische problemen bij een start op 1 januari. De VOB zegt: ‘Diverse betrokken organisaties hebben aangedrongen op dat uitstel. Binnen de branche hebben we te maken met een combinatie van factoren, zoals de oplevering van IAM [Identity & Access Management van Bibliotheek.nl (BNL) – red.] dat in december nog getest en geïmplementeerd moet worden in de verschillende ILS-systemen [Integrated Library Systems, ofwel de lokale/regionale automatiseringssystemen – red.]. Daarnaast wordt het ILS-systeem aan het einde van het jaar toch al flink belast omdat er allerlei jaarbatches gedraaid worden. Het risico dat er iets fout zal gaan, wordt door alle partijen als te groot bestempeld. Uitstel is dan de enige veilige optie,’ zo schrijft de VOB.

In februari duidelijkheid
De VOB is opdrachtgever van het project. De stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN) is ‘de aannemer’ en ProBiblio ‘de uitvoerder’. Iwan Overpelt, binnen het project verantwoordelijk voor gastlenen, meldde in een mail aan de contactpersonen: ‘Uiteraard bieden wij onze excuses aan voor de ontstane situatie. Wij hebben gemeend u zo snel mogelijk van ons besluit op de hoogte te stellen, zodat de voorbereidingen en de communicatie rondom gastlenen bij uw bibliotheek nog niet op volle toeren draaien. Daarom is ook besloten niet af te wachten hoeveel problemen er kunnen ontstaan met de uitrol van IAM, maar het besluit tot uitstel nu al te nemen.’
De VOB voegt hieraan toe: ‘In februari verwachten wij meer duidelijkheid over de stabiliteit en de snelheid van IAM in combinatie met de ILS-systemen. Als alles naar tevredenheid verloopt, vragen wij of alle betrokken stakeholders en de PSO's dat ook zo ervaren. Dan pas wordt er een definitieve Go gegeven. Om uw bibliotheek de tijd te geven om intern en extern te communiceren over gastlenen, wordt er gestreefd naar een startmoment ergens in het voorjaar. De definitieve datum wordt vastgesteld als zeker is dat er geen technische problemen te verwachten zijn.’

Koppelingen
Volgens betrokkenen is niet duidelijk te zeggen of het primair aan BNL – verantwoordelijk voor het IAM – ligt of aan de beheerders van de lokale/regionale ILS’en. Probleem, ook bij andere toepassingen, is dat er koppelingen nodig zijn tussen de landelijke digitale infrastructuur van BNL en de verschillende ILS’en. Die koppelingen zijn nu klaar, maar de volgende fase is het eenmalig aan IAM aanleveren van alle ledengegevens van de bibliotheken. En daar gaat het nog niet goed. De upload-snelheid blijkt veel te laag te zijn.

BNL klaar voor laden gegevens
Gevraagd naar de rol van BNL, zegt directeur Diederik van Leeuwen dat het probleem aan BNL lijkt te liggen, maar dat dit niet zo is. De ILS-leveranciers waren nog niet klaar, maar zijn dat wel binnenkort. Hij begreep ook dat de beheerders van de ILS’en nog niet onmiddellijk durven te vertrouwen op de nieuwe releases. Van Leeuwen meldt dat er ‘wel wat te doen geweest is’ over de boodschap dat het noodzakelijk is gastlenen uit te stellen. Hij kondigt aan de bibliotheken een tekst te sturen, die inmiddels in iets andere vorm ook op de BNL-site staat: BNL is klaar voor de uitrol van IAM.

‘Bal aan uw kant’
Het bericht luidt: ‘Goed nieuws van het IAM-front: BNL is klaar om bibliotheken met ingang van 1 december a.s. over te zetten op IAM, dat wil zeggen: om de lidmaatschapsgegevens te gaan laden (= de zogenaamde ledensynchronisatie). Het aansluiten op IAM levert de branche belangrijke voordelen op, zoals de mogelijkheid tot gastlenen’. Van Leeuwen zegt dat de testfase goed is verlopen, eind deze maand volgt de laatste release (24 november) om dit mogelijk te maken.
Om de ledensynchronisatie te kunnen uitvoeren is het van belang dat bibliotheken aan een aantal randvoorwaarden voldoen. De BNL-site vermeldt die randvoorwaarden. Van Leeuwen eindigt z’n tekst met: ‘Mijn oproep aan u: zorgt u ervoor dat uw organisatie de bovengenoemde randvoorwaarden op tijd in orde maakt – de bal ligt zogezegd aan uw kant! Voor het eind van de maand stuurt ons accountmanagement nadere informatie aan uw medewerkers en die van de PSO’s over het specifieke proces voor de ledensynchronisatie.’

Eerdere berichten over gastlenen verschenen op 16 juni en 18 september.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie