HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fusieonderzoek Gooise bibliotheken
24-11-2014
De besturen van de Bibliotheek Naarden-Bussum en De Bibliotheek, werkzaam in de gemeenten Muiden, Weesp, Wijdemeren (Loosdrecht e.o.) en Eemnes, hebben besloten een onderzoek naar fusie van deze twee bibliotheekorganisaties uit te voeren. Beide bibliotheken meldden dit in een persbericht.
De aanleiding is de gemeentelijke fusie van Bussum, Naarden en Muiden (met de nieuwe gemeentenaam Gooise Meren), die 1 januari 2016 ingaat.
Al eerder werd bericht over de situatie in het Gooi. De reden voor het fusieonderzoek is dat de nieuwe gemeente de bibliotheekdienstverlening graag ondergebracht zal willen zien bij één stichting met één subsidierelatie, zo meldt het persbericht. Verder zijn motieven om als onderzoeksdoel uit te gaan van een fusie van de twee totale bibliotheekorganisaties, onder meer dat daardoor twee, relatief kleine, basisbibliotheken samen één krachtiger organisatie zullen vormen, met een werkgebied van 106.000 inwoners in een samenhangend gebied (grootste bibliotheek in het Gooi) en dat de synergie van de twee verschillende typen bibliotheekorganisaties kan leiden tot een innovatieve en meer efficiënte bibliotheekorganisatie.

Samenwerking
De andere twee bibliotheken in het Gooi zijn Hilversum en Huizen-Laren-Blaricum. Op een aantal gebieden werken ze alle vier samen. Zo is de bibliotheekpas van elke afzonderlijke bibliotheek te gebruiken in de andere bibliotheken en mogen de gebruikers materialen overal lenen en terugbrengen.

Februari
Voor Bibliotheek Naarden-Bussum en De Bibliotheek gaat het in de eerste fase om uitvoering van het onderzoek, dat leidt tot een fusierapport.. De verwachting is dat het fusierapport eind van dit jaar gereed is en dat de besturen in februari besluiten om het fusieproces al of niet in gang te zetten. Doelstelling zal dan zijn om, gelijktijdig met de gemeentelijke fusie, de bibliothekenfusie per 1-1-2016 te realiseren.
Hans Veen van Acta Advies begeleidt de bibliotheken bij het onderzoek en het schrijven van het fusierapport. Indien naar aanleiding daarvan de fusie doorgaat, zal hij de bibliotheken ook daarbij begeleiden..

Inkrimping?
Op de vraag aan Barend Eikelenboom, directeur Bibliotheek Naarden-Bussum, of er ook uitgangspunten geformuleerd zijn, zoals geen inkrimping van de formatie of geen gedwongen ontslagen en een één- of tweehoofdige directie, antwoordde hij dat vooraf als meerwaarde en voorwaarden geformuleerd zijn:

Meerwaarde:
 • Sluit aan op gemeentelijke fusie van Bussum, Naarden, Muiden per 1-1-2016;
 • De dienstverlening aan de klanten wordt uitgebreid en verbeterd;
 • De slagkracht wordt vergroot;
 • Efficiencyvoordelen worden behaald;
 • Innovatiemogelijkheden worden vergroot;
 • Meer perspectief voor medewerkers.
Voorwaarden:
 •  In stand houden (bewaken) van goede spreiding bibliotheekwerk in het werkgebied;
 • Overeenstemming over bestuursstructuur en -vorm;
 • Efficiencywinst wordt ingezet ten behoeve van verbetering van de dienstverlening;
 • Geen toename subsidiegeld (voor wat betreft de totale exploitatiesubsidie);
 • Geen subsidiegeld van de ene gemeente naar de andere;
 • Een gelijk afsprakenkader (financieringsmodel) waar alle gemeentes mee akkoord gaan.
‘Besluitvorming over directievoering en andere personeels- en uitvoeringzaken komt in een volgende fase aan de orde. In eerste instantie gaat het nu om het produceren van een fusierapport op basis waarvan de bibliotheekbesturen besluiten het fusieproces concreet op te starten,’ aldus Eikelenboom.

Het fusieonderzoek is door de bestuursvoorzitters Frank Elion en Dick Spel van respectievelijk Bibliotheek Naarden-Bussum en De Bibliotheek aangekondigd op zaterdag 22 november tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Bibliotheek Naarden-Bussum. Bij die gelegenheid verscheen er ook een glossy voor het publiek: Naar de bieb.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie