HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Einde De Leeswelp en De Leeswolf
02-12-2014
De Vlaamse tijdschriften De Leeswelp en De Leeswolf houden per direct op te bestaan. De opheffing van beide tijdschriften is een gevolg van het faillisement van vzw Vlabin-VBC, die de tijdschriften uitgaf en fungeerde als documentatiecentrum voor de bibliotheeksector.
Vlabin-vbc werd opgericht in 1994 en was het informatiepunt voor inhoudelijke, bibliografische en bibliotheektechnische ondersteuning. Vlabin-vbc verzorgde voor Bibnet de catalografie in Open Vlacc. Bibnet geeft echter aan hiervoor andere samenwerkingspartners gevonden te hebben en mede vanwege de bezuinigingen daarom de samenwerking met Vlabin-vbc stop te zetten.
Bibnet: 'Door het stopzetten van de samenwerking met Vlabin-VBC kan de productie van recensies niet gecontinueerd worden zoals voorheen. Dit betekent dat er geen nieuwe recensies van Leeswelp en Leeswolf meer zullen verschijnen in het basispakket metacontent van Bibliotheekportalen. Bibnet regelde wel dat de meer dan 50.000 bestaande recensies blijvend kunnen gebruikt worden binnen Bibliotheekportalen.'

Als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen Bibnet en Vlabin-vbc zullen niet alleen De Leeswolf en De Leeswelp worden opgeheven, tevens betekent het het ontslag van acht medewerkers. Bibnet neemt twee catalografen van Vlabin-VBC over. 'Zij zullen instaan voor de verwerking van een omvangrijke boekenstroom die aangeleverd wordt door Standaard Boekhandel. Via Open Vlacc, en de samenwerking met Meta4Books/Boekenbank, stromen alle catalografische gegevens door naar het volledige bibliotheek- en boekenvak,' aldus Bibnet.

Het bestuur van Vlabin-vbc stelt in een reactie onder meer: 'Door de opzegging van de overeenkomst door Bibnet verliest Vlabin-VBC vzw niet alleen de helft van zijn inkomsten, maar daardoor kan ook geen nieuwe jaargang van De Leeswelp & De Leeswolf opgestart worden voor 2015, waardoor ook de inkomsten van abonnementen wegvallen. Tenslotte verliest Vlabin-VBC vzw ook inkomsten van auteursrechten omdat er geen nieuwe recensies meer kunnen gemaakt worden. In totaliteit leidt de opzegging van de overeenkomst door Bibnet tot een verlies van ca. 80 % van alle inkomsten van Vlabin-VBC vzw. Het bestuur van Vlabin-VBC vzw heeft daarom beslist om alle activiteiten stop te zetten en de vzw Vlabin-VBC te ontbinden en vereffenen.'

De Leeswolf was een boekentijdschrift voor volwassenen literatuur. De Leeswelp werd gezien als het laatste Vlaamse tijdschrift dat volledig aandacht besteedde aan boeken voor de jeugd, van peuters tot adolescenten. In de tweemaandelijkse tijdschriften verschenen recensies, dossiers en essays over recent verschenen boeken.

Op Facebook en Kenniskantoor is met grote teleurstelling gereageerd op het verdwijnen van beide tijdschriften. Voor de Nederlandse jeugdboekenschrijver Floortje Zwigtman is het verdwijnen van De Leeswelp zelfs aanleiding om te spreken over een 'literaire zelfmoordbrief'. Zwigtman luidt in NRC Handelsblad de noodklok over de teloorgang van de aandacht voor het kinder- en jeugdboek

Er wordt onderzocht of er op kleinere schaal nog een doorstart mogelijk is voor beide bladen. Hoofdredacteur Jen de Groeve stelt in De Standaard in gesprek te gaan met het Vlaams Fonds voor de Letteren en Stichting Lezen om te proberen in ieder geval een doorstart van De Leeswelp mogelijk te maken, eventueel in digitale vorm.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie