HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
B&W Giessenlanden kiezen voor AanZet en zien af van Karmac
04-12-2014
B&W van Giessenlanden, een plattelandsgemeente met iets meer dan 14.000 inwoners ten noordwesten van Gorinchem, met onder andere de kernen Arkel en Giessenburg, stellen de gemeenteraad voor om verder te gaan met Bibliotheek AanZet. Dit betekent afzien van het eerder genomen besluit om Karmac een bibliobusvoorziening te laten verzorgen en het basisonderwijs zonder meer een budget te geven om zelf ‘de leesvoorziening’ te regelen.
Dit staat te lezen op de website van de gemeente (punt 16) in een raadsvoorstel (pdf) voor de gemeenteraadsvergadering van 11 december. Al eerder was de raad in een raadsinformatiebrief (2014-38) (pdf) op de hoogte gesteld van de richting waarin B&W willen gaan.

Flexibel en vernieuwend
Het argument voor het college om nu voor AanZet te kiezen is dat AanZet flexibel en vernieuwend is, in tegenstelling tot het Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost (ZHZO) waar de gemeente tot 1 januari 2014 mee te maken had. Bibliotheek AanZet ontstond uit een fusie van Bibliotheek AtotZ, werkzaam in Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht, en Bibliotheeknetwerk ZHZO, werkzaam in een groot aantal gemeenten rondom het werkgebied van AtotZ en ten oosten daarvan, tot en met Leerdam.

Twee aanbieders ongewenst
In 2013 had de gemeenteraad besloten per 1 januari 2016 € 80.000 voor bibliotheekwerk uit te trekken, waarvan € 15.000 zou worden besteed aan
bibliobussen van Karmac voor alle kernen en € 65.000 aan het basisonderwijs ‘voor het naar eigen inzicht invullen van een leesvoorziening op de scholen’.
B&W zeggen daar in hun nieuwe voorstel over: ‘In het in maart 2013 vastgestelde scenario wordt gebruik gemaakt van de bibliotheekbus als alternatieve vorm van leesvoorziening. Een keuze voor AanZet betekent echter dat er geen ruimte bestaat voor de dienstverlening van Karmac. Financieel niet, maar ook praktisch niet. Twee aanbieders in een gemeente zorgt voor twee zwakke, kwetsbare partners en dat is niet wat wij voorstaan. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van Karmac.’

Afstemming op financiën
B&W zeggen dat Bibliotheeknetwerk ZHZO geen ruimte bood om zijn dienstverlening af te stemmen op de financiële situatie van de gemeente. Maar Bibliotheek AanZet wil dat wel. B&W roemen AanZet als ‘een organisatie die wel bereid is om haar diensten af te stemmen op onze financiële mogelijkheden en met haar flexibiliteit en vernieuwing inspringt op de grote veranderingen die momenteel op het gebied van het lezen plaatsvinden.’ Voordeel van AanZet vinden B&W dat het onderdeel is van het landelijke netwerk en dat er, door bij te dragen aan de overheadkosten van AanZet, ook sprake is van solidariteit met buurgemeenten. Het college vindt dat laatste belangrijk, omdat inwoners van Giessenlanden ook naar bibliotheken in buurgemeenten gaan.

Afhaalpunten en de dBos
De sluiting van de bibliotheken in Arkel en Giessenburg gaat gewoon door, maar het voorstel is in deze kernen ‘afhaalpunten’ in te richten. In zo’n afhaalpunt is de hele collectie van AanZet beschikbaar: niet fysiek, maar wel op aanvraag. Mogelijk zijn deze afhaalpunten te combineren met vrijwilligersinitiatieven, zoals ‘informele leestafels’ (plannen voor lezen en ontmoeting).
Wat het basisonderwijs betreft, melden B&W dat AanZet het concept ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) aanbiedt. Daar wordt overleg met de scholen over gevoerd. Als scholen geen gebruik willen maken van dBos, kunnen ze rechtstreeks geld van de gemeente krijgen op basis van het raadsbesluit van maart 2013. Dat bedrag gaat dan af van de subsidie aan AanZet.

Hoger bedrag nodig
Het nieuwe beleid kan niet voor € 80.000, maar wel voor € 130.000, ‘nog altijd een substantiële verlaging ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag van € 258.000’, zeggen B&W. Het concept-raadsbesluit (pdf), behorend bij het voorstel, meldt de financiële consequenties.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
14-12-2014 18:30
Actualisering:
De gemeenteraad van Giessenlanden is 11 december akkoord gegaan met het voorstel van B&W.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie