HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB: bestemmingsreserve 'Library School' naar opleidingsprogramma 'De Bibliotheek onderneemt'
09-12-2014
Het VOB-bestuur heeft besloten om de bestemmingsreserve 'Library School' te gaan besteden aan een opleidingsprogramma in het kader van De Bibliotheek onderneemt.
De VOB meldt dat dit de uitkomst is van gesprekken met het bestuur van de voormalige stichting Library School, die de VOB verzocht om de doelstelling van de Library School over te nemen en door te ontwikkelen.

Het betreffende opleidingsprogramma is gericht op directeuren en management en moet leiden tot 'versterking van het leiderschap, werkgeverschap en het innovatief en veranderend vermogen in de branche openbare bibliotheken'.

De VOB stelt verder (pdf): 'In 2013 verzocht het bestuur van de Stichting Library School de VOB om alsnog de opleidingsdoelstellingen onder te brengen bij de VOB. Daarover zijn gesprekken gevoerd. VOB en LS kwamen daarin overeen dat de VOB de taken zal overnemen en het opleidingsdoel zal koppelen aan het profiel en de doelen van de VOB als werkgeversvereniging: versterken van de leiderschapskwaliteiten in de branche openbare bibliotheken, het werkgeverschap en het innovatief en veranderend vermogen. (...) Met het SIOB zijn inmiddels afspraken gemaakt: waar de VOB zich bezighoudt met de competenties van de werkgevers / leiding van de bibliotheken, is de focus van het SIOB en straks de Koninklijke Bibliotheek (KB) gericht op de (gewenste nieuwe) inhouden van het bibliotheekvak en dus op die van de bibliotheekmedewerkers.'

Het is de bedoeling dat het programma, dat een looptijd van enkele jaren moet krijgen, in de eerste helft van 2015 van start gaat. Er wordt daartoe samenwerking gezocht met  'een gerenommeerde opleider voor een uitgebreide, modulaire leergang op het gebied van innovatief leiderschap en verandermanagement in de bibliotheekbranche en met de PSO’s daar waar het gaat om kortdurende opleidingsmogelijkheden'.
De VOB start binnenkort met de werving van een opleidingsprogrammeur/ coördinator en er zal een klankbordgroep worden gevormd om over de uitwerking van het programma te adviseren.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie