HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Pensioenleeftijd werknemers openbare bibliotheken in één keer naar 67 jaar
23-12-2014
De pensioenleeftijd voor werknemers in het openbare bibliotheekwerk gaat ingaand 1 januari 2015 in één keer van 65 naar 67 jaar. Mee laten schuiven met de verschuivende AOW-leeftijd vinden de sociale partners (Vereniging van Openbare Bibliotheken namens de werkgevers en vakbonden AbvaKabo en CNV Overheid namens de werknemers) te bewerkelijk.
Wie wil, kan nog steeds, net als nu, met vervroegd pensioen, bijvoorbeeld op de AOW-leeftijd, maar wie voor vervroegd pensioen kiest, bouwt minder op dan bij doorwerken tot de leeftijd van 67 jaar. Wie met vervroegd pensioen wil, moet dat minimaal twee maanden van tevoren zelf aanvragen. Op dit moment kan men vanaf 55 jaar met vervroegd pensioen. Nog niet bekend is of dit 57 jaar zal worden.

In de CAO Openbare Bibliotheken zal worden geregeld dat werknemers mogen doorwerken tot hun 67ste, ook degenen die al eerder dan met 67 jaar AOW zullen ontvangen. Dit zegt Rob Pronk, bestuurslid van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), in aanvulling op wat hij in de VOB-ledenvergadering van 11 december meldde, naar aanleiding van vragen die gerezen waren.

Werknemers die geboren zijn in 1950, 1951, 1952, 1953 en voor 1 mei 1954 zullen, als een daartoe door de regering bij de Kamer ingediend wetsvoorstel doorgaat, volgens een nieuw schema steeds later dan met 65 jaar AOW ontvangen. Wie na 30 april 1954 geboren is, ontvangt AOW met 67 jaar. Zie bijgaand bestaand schema, met daarin ook het wetsvoorstel en het nieuwe schema. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan men de AOW-datum vinden door de geboortedatum in te vullen.

Eerder AOW dan pensioen
Nieuw is in 2015 in het openbare bibliotheekwerk dat werknemers van voor 1 mei 1954 eerder AOW dan pensioen zullen ontvangen, als ze blijven doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Toen de verschuiving in 2013 begon, voor mensen die na 1 januari 1948 geboren werden, was het andersom: men ontving nog pensioen op de eerste dag van de maand nadat men 65 werd en de AOW kwam later.
Voor werknemers die na 30 april 1954 geboren zijn, geldt weer, net als voor de verschuiving van de AOW-leeftijd: pensioengerechtigde leeftijd = AOW-gerechtigde leeftijd.
In de huidige CAO is over beëindiging van het dienstverband in artikel 70, lid 1f, geregeld dat het dienstverband wordt beëindigd 'indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wel met ingang van de dag waarop hij aanspraak krijgt op een uitkering krachtens de Algemene ouderdomswet” (met nog een afwijkende bepaling voor personen die voor 1950 geboren zijn). Dit lid zal dus veranderen, daar de bepaling over de AOW er af gaat.
Lid g gaat over vervroegd pensioen.

VPL-regeling eindigt
Behalve het in één keer verhogen van de pensioenleeftijd, hebben de sociale partners ook besloten de zogenaamde VPL-regeling per 1 januari 2015 af te schaffen. VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling'. Werknemers die aanspraak kunnen maken op de VPL-regeling, krijgen nog tot 15 juni 2015 - de datum tot waarop de huidige CAO verlengd is - de tijd om van dit recht gebruik te maken op basis van een overgangsregeling. Deze werknemers moeten dan zorgen dat vóór 15 april hun aanvraag is ingediend bij AZL, de pensioenadministratie van het POB. De VOB heeft dit meegedeeld in een bericht (pdf) aan haar leden.

Sociale partners en het POB komen nog met nadere voorlichting over de wijzigingen, inclusief de financiële gevolgen


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (6)

Nanno Nanninga
24-12-2014 10:29
 Door deze maatregel zal een deel van ons medewerkersbestand (waaronder ikzelf) zich "dubbel gepakt" voelen. Allereerst door de overheid die voor een grote groep de AOW-leeftijd steeds met een paar maanden verhoogde. En nu door je eigen pensioenfonds, die je nog een paar maanden langer laat werken totdat je je volledige pensioen ontvangt. En dat terwijl onze branche al zo vergrijst en hoognodige instroom van jongeren hard nodig is. Motief van heet pensioenfonds om, wat normaal zou zijn, niet gelijk te lopen met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd is de bewerkelijkheid ervan voor de uitvoering. Een ICT probleem. Eigenlijk te gek voor woorden.

24 december 2014
Nanno Nanninga 
Nanno Nanninga
24-12-2014 12:47
 ...en, ad absurdum: er ontstaat zo een groep bibliotheekmedewerkers die een periode volledig salaris + AOW gaat ontvangen. Willem Drees draait zich om in zijn graf.
Wim Keizer
27-12-2014 12:01
In 2013 en 2014 was het nog mooier: toen ontvingen degenen die doorwerkten tot het dienstverband volgens de CAO eindigde een (korte) periode volledig salaris + pensioen ;-).
ik weet niet waar al die jongeren zijn die hoognodig moeten instromen, maar ik denk dat het goed is, voor we die aanstormende talenten gevonden hebben, dat oudjes die nog recht van lijf en leden zijn en geestelijk scherp opgewekt hun mooie taken voor het onmisbare openbare bibliotheekwerk tot hun 67ste blijven vervullen. Anders vrees ik voor de zo begeerde toekomstbestendigheid ervan. begeerde begeerde
Nanno Nanninga
28-12-2014 16:41
 Wim, in mijn geval zou doorwerken tot mijn 67e mij 9 maanden AOW opleveren, naast mijn salaris. Dit bij huidige wetgeving. AOW is bedoeld als inkomensvoorziening na de werkzame periode, eventueel aangevuld met pensioen. Een bizarre situatie ontstaat op deze manier, onbedoeld het effect hebbend van een "langer doorwerk premie". Ik mag aannemen dat de overheid hier iets tegen gaat doen.
Wim Keizer
29-12-2014 09:50
 Ja, Nanno, wie in januari 2015 65 wordt, ontvangt AOW in april, dus 21 maanden tot haar/zijn 67ste.
ik denk niet dat de politiek er iets aan gaat doen. Veel pensioenfondsen, ook ABP, hebben de pensioenleeftijd op 67 gezet, sommige al per 1-1-2014. AZL, uitvoerder voor ca. 60 pensioenfondsen, adviseerde het.
De communicatie van "de sociale partners" en het POB had m.i. wel een stuk beter gekund, want mensen willen natuurlijk vooral weten hoeveel (of hoe weinig) de maatregel gaat schelen in pensioen als ze stoppen op de AOW-leeftijd.
Nanno Nanninga
29-12-2014 14:39
 De ouide VUT (vervroegde uittreding) was populair, maar de nieuwe VUT (verlate uittreding) gaat ook een succes worden, want je krijgt een premie voor langer doorwerken die wel kan oplopen tot meer dan € 20.000! Ik blijf het absurd vinden. En laten we ons POB nu niet spiegelen aan het ABP.... we hebben toch niet voor niets ons eigen pensioenfonds met de nodige zeggenschap door onszelf?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie