HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Brabants Netwerk onaangenaam verrast door pensioenbesluit
02-01-2015
De directeuren van het Brabants Netwerk Bibliotheken zijn onaangenaam verrast door het besluit van ‘de sociale partners in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB)’ de pensioenleeftijd ingaand 1 januari 2015 in één keer naar 67 te verhogen. Ook vinden zij de communicatie beneden de maat, zowel van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) naar de werkgevers als van de vakbonden naar de werknemers. Namens het Netwerk heeft voorzitter Frédérique Assink (Bibliotheek VANnU) dit eind december 2014 in een brief aan het VOB-bestuur laten weten.
Assink stelt in haar brief drie vragen aan de VOB. De eerste is of het besluit (zie ook het bericht van 23 december 2014) niet door de werkgevers-bestuursleden in het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) had moeten worden voorgelegd aan de leden van de VOB, zoals dat ook met CAO-wijzigingen gebeurt. De tweede is wat de onderbouwing is van argument dat mee laten schuiven van de pensioenleeftijd met de verschuivende AOW-leeftijd te bewerkelijk zou zijn. De derde en laatste vraag is wat het betekent dat artikel 70, lid 1f van de CAO tot zeker 15 juni nog onveranderd zal blijven. In dit artikel is geregeld dat het dienstverband wordt beëindigd 'indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wel met ingang van de dag waarop hij aanspraak krijgt op een uitkering krachtens de Algemene ouderdomswet’. Echter, nu de pensioenleeftijd ingaand 1 januari 2015 is verhoogd tot 67 en de sociale partners hebben afgesproken dat werknemers mogen doorwerken tot ze 67 worden, krijgen degenen die tussen 1 januari 1950 en 1 mei 1954 geboren zijn eerder AOW dan bij beëindiging dienstverband op hun 67ste.

Zelf nog vragen
Assink wijst ook op een bericht op de VOB-site waarin onder meer staat: ‘Het is van belang uw medewerkers die overwegen binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan hiervan op korte termijn over te informeren. Nu de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, betekent dit dat werknemers die vóór hun 67ste AOW gaan ontvangen en tevens vanaf dat moment ouderdomspensioen (en eventueel partnerpensioen) willen ontvangen tijdig (minimaal twee maanden ervoor) hun pensioen moeten aanvragen.’

De Netwerk-voorzitter wijst erop dat werkgevers zelf nog met allerlei vragen zitten en hun werknemers niet kunnen informeren. Maar wel moeten ze hun medewerkers kunnen vertellen wat de (financiële) consequenties zijn als zij bijvoorbeeld besluiten te stoppen met werken op het moment dat ze de AOW-leeftijd bereiken.

Assink vraagt om snelle en duidelijke communicatie.

Samenstelling COAOB
De onderhandelingsdelegatie in het COAOB bestaat namens de VOB uit Astrid Vrolijk (voorzitter, Bibliotheek Zwolle), Jan Hoogenberg (Bibliotheek Noordwest-Veluwe), Christine Oyen (VOB) en Henk Strating (extern deskundige). Namens de werknemers zitten er in: Gert de Ruiter, Irene Rensink en Hanan Yagoubi (alle drie AbvaKabo) en Eldert Grootendorst (CNV Publieke Zaak).

Samenstelling POB-bestuur
In het POB-bestuur (dat voor uitvoering zorgt van wat de ‘sociale partners’ besloten hebben) zitten namens de werkgevers: Wim Feijt, Ria de Herder, Rob Pronk en Margreet Teunissen. Namens de werknemers: Eldert Grootendorst, Wim Oosterink, Gert de Ruiter en Hanan Yagoubi.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie