HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB-beleidsplan: integratie systemen is grote operatie, die duurt tot 2019
12-01-2015
De nationale ICT-infrastructuur zal gericht zijn op het ondersteunen van de dienstverlening van bibliotheken en niet gericht zijn op de dienstverlening aan bibliotheken. Dat zegt de Koninklijke Bibliotheek (KB) in een hoofdstuk ‘Randvoorwaarden’ in het vorige week verschenen Beleidsplan 2015-2018 (pdf), met de titel ‘De kracht van het netwerk’. Het plan meldt ook dat de daadwerkelijke integratie van de ICT-systemen van de KB en Bibliotheek.nl (BNL) naar verwachting de hele beleidsperiode (dus t/m 2018) in beslag zal nemen, daar het om een grote operatie gaat.
Ook in oktober 2013 werd al gemeld dat het gaat om een ingrijpend en complex proces dat jarenlang kan duren (zie bericht van 18 december 2013 over de notitie 'Hoofdlijnen Plan van aanpak Integratie BNL in de KB', pdf).
In de VOB-ledenvergadering van 11 december is bezorgdheid uitgesproken over de (oude) vraag wat er precies tot de nationale ICT-infrastructuur behoort. VOB-penningmeester Charles Noordam wees er toen op dat de KB vooralsnog alles van BNL overneemt, maar dat er zeker gesprekken komen over wat er wel of niet hoort bij de door het rijk via de KB te bekostigen taken.

€ 86,6 miljoen
Het KB-beleidsplan bestaat uit drie hoofdstukken: 1. Het realiseren van de nationale digitale bibliotheek, 2. Het versterken van de nationale en internationale samenwerking en 3. Randvoorwaarden. Ook is er een subsidie-overzicht. In het totaal ontvangt de KB in 2015 ca. € 86,6 miljoen aan rijksbijdragen, waarvan ca. € 45,9 miljoen voortvloeit uit de ‘oude’ KB-taken op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en ca. € 40,6 miljoen voor het eerst binnenkomt op basis van de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Dat laatste bedrag bestaat uit € 21,4 miljoen voor ‘stelseltaken & digitale infrastructuur’, € 11,2 miljoen voor leesgehandicapten en € 8 miljoen voor de inkoop van e-content (verkregen uit de onttrekking uit het gemeentefonds). Deze € 8 miljoen loopt op naar € 12,2 miljoen in 2018.
Het bedrag van € 21,4 miljoen voor ‘stelseltaken & digitale infrastructuur’ is de optelsom van de ruim € 3 miljoen die het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ontving voor zijn stelseltaken en de ruim 17,4 miljoen die Bibliotheek.nl (via het SIOB) van OCW kreeg voor ‘de digitale bibliotheek’ (inclusief infrastructuur).

Nieuwe doelarchitectuur

Om de integratie van de KB- en BNL-systemen goed te laten verlopen, meldt het plan dat er een nieuwe doelarchitectuur – de te bereiken situatie – voor de KB wordt opgesteld. ‘Daarin zullen bestaande afhankelijkheden tussen technische infrastructuren en applicaties/diensten zoveel mogelijk zijn opgeheven, en zal verdubbeling van systemen, applicaties en services zoveel mogelijk worden voorkomen. Tegelijkertijd werken we aan de uitvoering van de plateauplanning, die aan de architectuur gekoppeld is en die de overgang naar de gewenste situatie beschrijft. De verhouding tussen landelijke systemen, systemen van leveranciers aan de KB en systemen van leveranciers aan andere bibliotheken zal voortdurend worden afgestemd,’ zo zegt het plan.

Drie klant-lagen
In het hoofdstuk over de digitale bibliotheek zegt de KB dat de digitale bibliotheek gericht is op de klant en voor die klant alle publiek gefinancierde bibliotheken met elkaar verbindt. De ‘achterkant’ (met collecties en infrastructurele onderdelen) wordt betaald uit diverse geldstromen, maar aan ‘de voorkant’ profiteert de klant van synergie. De digitale bibliotheek is er voor alle 17 miljoen Nederlanders, maar het plan ziet drie lagen. Eerst de leden van de openbare bibliotheek van wie er momenteel ongeveer 4 miljoen zijn. Dan doelgroepen die gericht zijn op onderzoek en wetenschappelijke informatie (momenteel ca. 1 miljoen, vaak solo-onderzoekers en vrijetijds-historici). Als derde groep wetenschappers en ontwikkelaars die de grote tekstuele datasets gebruiken die de KB de afgelopen jaren samen met partners heeft opgebouwd. De KB gaat ervan uit dat de klant één bibliotheek – als een geheel aan mogelijkheden waar hij/zij toegang toe krijgt – kan ervaren.

Lokaal overstijgend
Over de stelseltaken zegt het plan dat de opdracht is aandacht te besteden aan onderwerpen die het lokale overstijgen, zoals de gemeenschappelijke infrastructuur, niet-geografisch gebonden doelgroepen en het aansturen van innovatie, kennisdeling en onderzoek. Succesvolle programma’s als de Bibliotheek op school en BoekStart worden voortgezet.

Verval digitale collecties
De KB gaat ook in op duurzame toegang en stelt vast dat de digitale collecties die de KB in de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd in veel grotere mate onderhevig zijn aan verval dan de papieren collecties die in de tweehonderd jaar daarvoor bijeen zijn gebracht. ‘Wij gaan ervan uit dat onze klanten ook digitale informatie op de lange termijn zo compleet mogelijk en zo authentiek mogelijk willen gebruiken. Daarom neemt de KB deel aan het (inter)nationale onderzoek op het gebied van digitale duurzaamheid,’ aldus het plan. Digitale duurzaamheid vergt zowel technisch slimme en robuuste systemen als medewerkers met actuele kennis en vaardigheden.

Oud en nieuw bijeen

Bij de randvoorwaarden wordt behalve over de systemen ook geschreven over de mensen: ‘Er zal niet meteen in 2015 een samenhangende nieuwe KB-organisatie kunnen zijn. In eerste instantie willen we vooral de continuïteit van taken garanderen, met behoud van de kracht van de integrerende organisaties. Er zullen de komende jaren veel inspanningen worden gevraagd van “oude” en “nieuwe” KB-ers om vervolgens synergie te bereiken tussen “oude” en “nieuwe” taken. Daarnaast zijn er natuurlijk cultuurverschillen tussen “oude” en “nieuwe” KB-ers die pas tijdens de daadwerkelijke integratie duidelijk zullen worden. Deze verschillen erkennen en samen komen tot een nieuwe, door allen gedragen cultuur zal vanuit de organisatie goede begeleiding van het transitieproces vergen, waarin ruimte wordt geboden aan medewerkers om die nieuwe cultuur ook zelf mede vorm te geven.’

Het hele plan is te vinden op de pas vernieuwde KB-site.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie